Sirje Rank • 1. veebruar 2012 kell 16:48

Borg: pankade üle pole kontrolli kunagi liiga palju

Pankade kontrolli pole kunagi liiga palju, ütles Rootsi rahandus-minister Anders Borg.

„Selge, et reformid on Euroopa tasandil olukorda parandanud ja loonud mõnevõrra parema tasakaalu pankade päritolu- ja asukohariigi vahel, kuid mitte piisavalt,“ ütles Borg.

Nii on vaja riikides rakendada täiendavaid meetmeid ning tõhusamat koostööd nii Rootsi ja Eesti kui teiste Balti riikide vahel ning ka Euroopa tasandil.

Borgi sõnul tuleb tugevdada eelkõige pankade kapitalinõudeid. Samuti plaanib Rootsi eraldada finantsinspektsioonile täiendavaid ressursse kohtadel kontrolli läbiviimiseks. Paremat korraldust vajab edaspidi ka pankade tegevuse lõpetamine, kuna uued kriisid ei jää tulemata. Selles on Borg veendunud.

„Püüame teha, mis suudame,“ ütles Borg. „Tegemist on sektoriga, mis on ühiskonnale väga tähtis, kuid mis tekitab suuri riske,“ ütles minister, avaldades lootust, et Rootsi pangad käituvad Balti riikides pikaajalist perspektiivi silmas pidades ja vastutustundlikult, täites asukohariigi nõudmisi, olles samal ajal päritolumaa range järelevalve all.

Karmim järelevalve pankade üle on üks teemasid, mis ühendab Rootsit ja Eestit ka Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumistel.

„Kaitseme riikide õigust kehtestada rangemaid kapitalinõudeid,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

Eesti puhul on risk majanduse väiksus ja volatiilsus. „See on see, milleks meie pankadele on vaja suuremat kapitalipuhvrit,“ ütles Ligi. Rootsi omakorda kaitseb seda positsiooni seetõttu, et finantssektori risk Rootsi majanduses on suur. Sektori varade maht ületab riigi SKP enam kui neli korda.

„Selles oleksime võinud oma jutupunktid vabalt ära vahetada,“ ütles Borg Ligi põhjendusega nõustudes, märkides, et sageli on muudeski küsimustes Eesti ja Rootsi seisukohad äravahetamiseni sarnased.

Rootsit ja Eestit seob konservatiivne eelarvepoliitika, meil on Euroopa kõige paremini tasakaalus eelarved ning väga tihedad majandussuhted. Rootsi majanduse kasvunumber on Eesti prognoosides oluline parameeter.

„Rootsi ei ole alt vedanud, me ei pea prognoose ümber tegema,“ ütles Ligi, kelle sõnul on Rootsi majanduskasvu märkimisväärse aeglustumise alanud aastal juba sisse arvestatud.

Küsimusele, kas korras rahandusega Rootsi näeb võimalust ka suuremasse defitsiiti minna, et rohkem tarbides aidata euroala raskustes riikidel paremini kohaneda, vastas Borg, et riigid nagu Rootsi, Soome, Holland ja Saksamaa panustavad sellega, et ei suurenda ebakindlust.

„Ma pean kurvastusega ütlema, et riigid, mis kriisi alguses kõige enam võla abil majandust ergutasid, nagu Portugal ja Hispaania või Suurbritannia, on ikka alles oma probleemide vangis,“ ütles Borg. Nende riikide majanduskasv on aeglane ja võlakoorem ikka alles väga suur.

„Karmis kliimas on parem ehitada tugev maja korralikest tellistest,“ ütles Borg ilmse vihjega õpetlikule loole kolmest põrsakesest. Kas aga iga põrsas muretsegu ainult enda eest, sellele vastas Borg, et kõigile on kasulik, kui koostöö toimub vastutustundlike partnerite vahel.

Hetkel kuum