Indrek Kald • 8. veebruar 2012 kell 8:21

Taastuvenergia toetuste kärpimine kriitika all

Euroopa taastuvenergia katusorganisatsioon taunib soovi taastuvenergia toetusi tagasiulatuvalt kärpida.

31. jaanuaril avaldas majandusministeerium elektrituruseaduse muudatuste eelnõu, mille eesmärk on vähendada taastuvenergia toetusi.

Ettepaneku kohaselt jõustub uus toetuskava 1. jaanuarist 2013 kõigile taastuvenergia tootjatele, sealhulgas olemasolevatele käitistele. Uued toetusmäärad vähendavad toetusi 16-26 eurot megavatt-tunni kohta võrreldes varasemate määradega, ühtlasi vähendatakse tagasiulatuvalt toetusi olemasolevatele käitistele.

Kuivõrd olemasolevad tootjad tegid oma investeeringuid lähtuvalt lubatud tariifidest, võib uute määrade jõustumine tähendada mõnede tootjate pankrotti, teatas Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist.

Tagasiulatuvat kärbet kritiseeris ka Euroopa taastuvenergia katusorganisatsioon EREF. "Kavandatud tagasiulatuvatel muudatustel ei ole mitte ainult laastav mõju taastuvenergia tootjatele, vaid kindlasti kindlasti on jämedalt rikutud Eesti kohustusi, mis tulenevad taastuvenergia direktiivist," ütles EREFi president Rainer Hinrichs-Rahlwes.

"Direktiiv kindlasti ei võimalda tagasiulatuvalt toetusmäärade vähendamist, iseäranis kui taastuvenergia riiklik tegevuskava baseerus nendele saavutamaks siduvaid riiklikke eesmärke," lisas ta.

EREF on organisatsioon, kuhu kuuluvad Euroopa riikide taastuvenergia katusorganisatsioonid ja teadusasutused. Rainer Hinrichs-Rahlwes on ühtlasi ka 30 000 liikmelise Saksamaa Taastuvenergia Koja juhatuse liige.

Majandusministeeriumi esitatud elnõu konsultatsiooniprotsess lõppeb 14. veebruaril, pärast mida peaks eelnõu minema valitsusse ja seejärel riigikogusse. Taastuvenergia koda on kutsunud üles valitsust ja parlamenti hoiduma tagasiulatuvatest kavadest vähendada taastuvenergia toetusi olemasolevatele tootjatele ja järgima kehtivaid õigusakte.

EREF teavitab kavandatavatest muudatustest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti. Kuivõrd taastuvenergia toetuste muutmine olemasolevatele elektrijaamadele ei ole kooskõlas taastuvenergia direktiiviga 2009/28/EÜ ja EL õiguse põhimõtetega, kutsutakse Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti võtma kasutusele meetmeid kavandatud tagasiulatuvate muudatuste vastu.

Hetkel kuum