Romet Kreek • 6. märts 2012 kell 12:15

Streik ei pikenda kuukaarte

Kuigi neljapäeval tõotab streik halvata Tallinna ühistranspordi töö, ei ole autobussikoondisel kavas omanikele hüvitada või päeva võrra pikendada ühistranspordikaarte.

Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametühingu poolt TAK-ile 2. märtsil saadetud kirjast tulenevalt korraldab vabariiklik ametiühing 8. märtsist kella 04.00 kuni 9. märtsi kella 02.00-ni Tallinnas Autobussikoondises toetusstreigi Ametiühingute Keskliidu ja õpetajate nõudmiste toetuseks.

Sellest tulenevalt võib neljapäeval kujuneda olukord, kus Tallinna Autobussikoondis ei saa seoses streigiga tagada sel ajavahemikul Tallinna Transpordiametiga sõlmitud lepingu täies mahus täitmist.

TAK on sellest informeerinud ka Tallinna Transpordiametit, teatas autobussikoondise suhtekorralduse osakonna juhataja Sirje Roht. „Kõik sõidupiletitega seonduv on Tallinna Transpordiameti vastutusala. Kuid juhime tähelepanu sellele, et streiki käsitletakse Eesti seaduste alusel vääramatu jõuna ning vastavalt Võlaõigusseaduse § 103-le on vääramatu jõu esinemise korral kohustuste rikkumine vabandatav.“

Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Hetkel kuum