Väinu Rozental • 29. märts 2012 kell 6:02

Juhan Parts: maine on mulle oluline

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et ta ei tunne maanteeametis juhtunu pärast süüd, kuid tunneb vastutust selles, et maanteeamet oleks kõrge mainega riigiasutus.

Järgneb intervjuu majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga:

Kuidas olete rahul ministeeriumi siseauditiga, mis uuris maanteeameti lustireise maksumaksja kulul?

Nende kahe juhtumi osas on kõik faktid tuvastatud ja hinnangud on argumenteeritud. Seal on ka rida kaalukaid ettepanekuid. Näiteks tahame, et vaadataks välislähetusi maanteeametis laiemalt.Me parandame senist korda, kuidas otsustati asutuste juhtide lähetusse minekut. Ja muidugi seda, et kõik allasutused saaksid aru, millised välislähetused on aktsepteeritavad ja millised mitte. Lähetused peavad olema vajalikud, otstarbekad ja säästlikud ehk õige inimene peab minema õigesse kohta ja mõistlikuks ajaks. Samas on laiapõhjaline rahvusvaheline suhtlus loomulik osa väga paljude meie haldusala valdkondade tänases töös.

Kas teie jutust võib välja lugeda etteheiteid kantsleri tegevusele, kes maanteeameti juhi Tamur Tsäkko lähetusele alla kirjutas?

Me peame arvestama seda, et ametite juhid on iseseisvad ja vastutust omavad kõrged ametiisikud. Paljudel juhtudel see informatsioon, mida esitatakse ministeeriumile teadmiseks, on olnud suhteliselt minimaalne. Maanteeameti peadirektori osalemine ÜRO vastava valdkonna komisjoni töös on elementaarne. See võib olla tema töö üks osa, aga kui välja kukkus kollektiive puhkusereis, siis on see hoopis teistsugune asi.

Ajakirjandus on ette heitnud, et ametite peadirektorite välislähetuste käskkirjad on salajasteks muudetud. Kas need käskkirjad peaksid olema riigiasutuste dokumendiregistris avalikud?

Minu meelest ei ole need käskkirjad salastatud. Tegu on lihtsalt erineva tasemega käskkirjadega. Minu meelest võiksid nad kõik olla avalikud. Ma ei näe siin üldse küsimust. Ja kui nad ei ole avalikud, siis tuleb nad teha avalikuks. Informatsiooni tuleb niimoodi pakkuda, et see oleks haaratav.

Maanteeamet on teie valitsemisalas. Kas tunnete endal mingit süüd, et seal selline laristamine oli?

Süüd mitte, aga ebameeldiv on see kindlasti. Ma ei kvalifitseeriks seda süüna - see on ikkagi kriminaalõiguslik termin. Aga vastutust tunnen küll. Tunnen vastutust selles osas, et maanteeamet oleks kõrge mainega riigiasutus.

Mida kavatsete ette võtta, et maanteeametis enam midagi sellist ei juhtuks?

Tuleb uus juht panna maanteeameti etteotsa. Tippjuht on kõige olulisem, kõik muu, nagu näiteks järelevalvesüsteemid on teisene. Oluline on, et meil õnnestuks maanteeameti uue peadirektori leidmise konkurss. Nii kaua kui see käib, saab peadirektori kohusetäitjaks minu nõunik Erkki Raasuke.

See oli teile justkui saatuse kingitus, sest Erkki Raasuke andis ju alles hiljuti nõusoleku hakata nõunikuks. Nii et teil oli kohe õige inimene võtta?

Arvestades, et selle reisiga olid seotud ka maanteeameti mõned teised kõrgemad ametnikud, siis ma arvan, et antud olukorras pidi maanteeameti peadirektori kohusetäitja kindlasti tulema väljastpoolt maanteeametit. Meil oli tegelikult mitu inimest, kelle vahel me kaalusime. Aga arvestades hetkeseisu, siis kindlasti on Raasuke kõige parem valik. Samas tahan ma rõhutada, et Raasukese põhiülesanne, milles me temaga oleme kokku leppinud ehk riigi äriühingute omaniku poliitika, jääb samuti kindlasti päevakorda.

Mis ülesandeid te Erkki Raasukesele maanteejuhi ametis panete? Raasuke ütles, et ministril on selged ootused ja neist ta juhindub, aga ta ise ei täpsustanud neid ootusi.

Kuna maanteeameti töö on järjepidev, ei tohi järjepidevus kuidagi saada kahjustada selle vahejuhtumi pärast. Kõige olulisem on, et maanteeameti igapäevane tegevus toimiks ja oleks usaldusväärne. Raasuke suudab siin tänu oma nõudlikkusele kindlasti latti märksa kõrgemale tõsta. See on tema kui ajutuse juhi esimene ülesanne. Ja teiseks, arvestades Raasukese kogemust, tekib kindlasti kahe-kolme kuu jooksul ettepanekute pakett, et kuidas uus juht peaks maanteeameti laia tegevusvaldkonda paremini korraldama. Meie ministeerium ja ka riigikantselei tegeleb sel ajal uue juhi konkursiga.

Kas teised maanteeameti juhid, kes osalesid lustireisil, peaksid samuti lahkuma ametist?

Seda peab otsustama maanteeameti peadirektor. Seaduse järgi on see niimoodi. Seega tuleb leida vastus küsimustele, milline panus ühel või teisel inimesel antud juhtumiga seoses oli ja milline on tema suhtumine juhtunusse ning seejärel tuleb konkreetse inimese jätkamise küsimus ära otsustada.

Nii et Erkki Raasukese esimeseks ülesandeks võib hoopis saada vallandamine?

Ma ei nimetaks seda esimeseks, aga kindlasti tuleb inimeste käitumisele anda hinnang.

Täna (intervjuu on tehtud eile päeval - toim.) on Äripäevas lugu sellest, kuidas EASi kaks juhtfiguuri ühendasid lähetuse ja Hongkongi maratoni. Kuidas te sellesse suhtute?

Ma ei ole jõudnud selle juhtumi detailidega tutvuda. EAS on eraõiguslik sihtasutus ja juhatus peaks ise kõigepealt suutma veenvalt selgitada, et mis toimus.

Hetkel kuum