Ave Lepik • 31. mai 2012 kell 11:12

Eesti tahab Aasia kasust osa saada

Riigikogus arutati täna väliskomisjoni raportit "Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025".

Raport vaatleb Aasia arengutrende ning annab ülevaate Eesti välis- ja majanduspoliitikast Aasia suunal ning esitab soovitused valitsusele.

Ettekande tegid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, välisminister Urmas Paet ja Eesti Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare.

Väliskomisjoni kuulamistel selgus, et meie ettevõtjad ootavad Aasia suunal riigi tuge eeskätt kontaktide leidmisel ning asjakohase informatsiooni kättesaadavaks muutmisel. Viimase puhul ei välistata, et majandusinformatsiooni puudutavad teenused võiksid olla tasulised.

Väliskomisjoni liikme Margus Hansoni sõnul kasvab Aasia riikide elanikkond, jõudu kogub elanike ostujõud ning sellega muutuvad ka tarbimisharjumused. „Kõige selle mõjul areneb majandus kiiremini nö. vana maailma riikide majandusest. Nõudluse ja majanduse kiire kasvuga koos kasvab ka kaubavahetus ja vajadus energiakandjate, ka alternatiivenergia lahenduste järele,’’ ütles Hanson.

Oluliseks peeti välisministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse suuremat koostööd, et tagada Eestist huvitatud sihtrühmadele vajalikud konsulaarteenused ning Eesti senisest suurem nähtavus asukohariigis. Eesti valitsus võiks kavandada Aasia riikidesse iga aasta vähemalt kaks kõrgetasemelist visiiti koos äridelegatsioonidega. Aasia suunal peaks senisest aktiivsem olema ka president.

„Kuna riigi tugi ettevõtjatele Aasias on suur, on näiteks e-riigi valitsemise ja teenuste, küberjulgeoleku ja –kaitse teema „müümine“ riikide tasemel oluline ka majandussidemete edendamisel. Meil on töötavad e-rakendused, oleme omamoodi mudelimaa. Seetõttu vajavad meie ettevõtjad nendel kaugetele turgudele minemiseks riigi  moraalset tuge. Nii on kõrgetasemelised  ja järjepidevad koos äridelegatsioonidega korraldatavad visiidid Aasia riikidesse õigete uste avamiseks kindlasti hädavajalikud,’’ sõnas väliskomisjoni liige.

Eesti  eksport Aasia riikidesse moodustas 2011. aastal umbes 3% koguekspordist, import Aasiast aga alla 6% impordist.

Hetkel kuum