Ave Lepik • 11. juuli 2012 kell 10:44

Kolmandik meie ekspordiartiklitest on välismaist päritolu

Eesti ekspordis on suurenenud kaupade osatähtsus, mis on välismaalt sisse veetud allhankena töötlemiseks või re-ekspordina ladustamiseks.

2011. aastal moodustasid allhange ja re-eksport kokku Eesti ekspordimahust hinnanguliselt ligi kolmandiku.

Statistikaameti analüütik Riina Kerner kirjutab statistikablogis, et 2011. ja 2010. aastal oli Eestist eksporditavate kaupade müük välisturgudele märkimisväärne, suurenedes üle kolmandiku (2010. aastal 35% ja 2011. aastal 37%). Eesti kaubaeksport moodustas 2011. aastal juba 75% Eesti sisemajanduse koguproduktist (Soomes oli sama näitaja 30% ja Rootsis 35%), mis on aastate võrdluses siiani kõrgeim.

See näitab Eesti majanduse suurt sõltuvust ekspordist ning samuti seda, et Eesti eksporti ning seega ka majandust mõjutab ekspordi sihtriikide majanduse olukord.

Mis on aga sellise ekspordi kiire suurenemise taga?

Kui Eesti kogueksport kasvas 2011. aastal 37%, siis re-ekspordi kasv oli 57% (1,66 miljardist eurost 2010. aastal 2,61 miljardi euroni 2011. aastal). Re-ekspordi kiirem kasv võrreldes koguekspordiga näitab re-ekspordi kasvavat tähtsust. Näiteks saabuvad Eestisse Inglismaalt traktorid, mida ladustatakse vaheladudes ning eksporditakse ostja leidmisel Venemaale. Sellist tüüpi kaubavahetus sisaldub nii meie ekspordi- kui impordimahus. Kui 2001. aastal oli selliste toodete osatähtsus vaid 5% Eesti koguekspordist, siis 2011. aastal juba 22% (2009. ja 2010. aastal 19%).

Ka allhanke-eksport on kasvanud kiiremini kui Eesti kogueksport - allhanke-eksport suurenes 2011. aastal 48% (1,07 miljardist eurost 2010. aastal 1,58 miljardi euroni 2011. aastal).

Kui 2011. aastal moodustasid Eestisse vaid allhankeks toodud kaubad koguekspordist 13%, siis 2001. aastal oli niisuguseid kaupu 37%. Allhanke korras töötlevad ettevõtted kütuseid (oktaanarvu suurendamine), komplekteerivad kiirabiautosid vms. Allhanke puhul võib tütarettevõte osutada emaettevõttele vaid teatud teenust. Samas kajastub Eesti ekspordi-impordimahus ka nende kaupade väärtus, mis tuuakse teenuse osutamiseks Eestisse ja viiakse pärast riigist välja.

 

Hetkel kuum