Katre Pilvinski • 31. juuli 2012 kell 10:50

"Meikari väited on alusetud"  

Justiitsminister Kristen Michal märgib, et Silver Meikari väited on alusetud, kuid kui õigusvaidlus jätkub kohtus, siis ta lahkub ministriametist.

Kristen Michali avaldus:

Mul oli eile esimene võimalus selgitada, et Silver Meikari esitatud väited on alusetud. Mul on hea meel, et sain seda teha põhjalikult ja vastata kõikidele esitatud küsimustele ammendavalt.

Küsimuste sisuks ja kahtluseks on Silver Meikari poolt ajakirjanduses esitatud alusetud väited.

Olen need kahtlused üheselt ümber lükanud ja loodan, et põhjalik ja kiire uurimine aitab need valeväited maha võtta. Minu, avalikkuse ja kõigi huvides on selles osas võimalikult kiire selguse saabumine. Kordan juba varem öeldut, et kui ma pean jätkama õigusvaidlust kohtus, siis pean eetiliseks ministriametist lahkuda.

Uurimise erapooletuse tagamiseks olen pikalt hoidunud kommentaaridest ja loodan, et ka meedia püüdleb objektiivsema hoiaku poole, mitte valeväidetel põhineva hukkamise korraldamise poole. Erapoolik uurimise survestamine meedia poolt ei ole kooskõlas süütuse presumptsiooni ja õigusriigi põhimõtetega.

 

 

Hetkel kuum