Ave Lepik • 26. september 2012 kell 10:33

Ettepanek kristlikele demokraatidele: kaaluge pankrotti

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) vaatas täna läbi nendeni jõudnud erakondade finantsolukorra selgitused.

ERJK sai vastuse Eesti Reformierakonnalt, Erakonnalt Eesti Kristlikud Demokraadid, Erakonnalt Eestimaa Rohelised ja Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt. Tulenevalt kristlike demokraatide majandusseisust ja suurtest võlgnevustest pani ERJK erakonna juhatusele ette kaaluda äriregistrile pankrotiavalduse esitamist.

Komisjon saatis pöördumise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Erakonna Eestimaa Rohelised ja Keskerakonna poole, et saada ülevaade nende finantsilisest olukorrast tänavu 31. augusti seisuga.

Ka otsustas komisjon lõpetada teabe ametialase kasutamise piirangu ja avaldada oma veebilehel riigiprokuratuurile saadetud kirja, milles komisjon palus kontrollida Eesti Keskerakonna laenusuhteid OÜga Midfield, ning riigiprokuratuuri vastuse sellele kirjale. Komisjon leidis, et kaasus osutab vajadusele muuta erakonnaseadust osas, mis puudutab erakondade võlgnevusi ning otsustas teha sellekohase ettepaneku riigikogu põhiseaduskomisjonile.

Lisaks pidas komisjon vajalikuks rõhutada, et komisjoni liikmed ei esinda komisjoni töös osaledes oma lähetajate (st põhiseaduslike institutsioonide ja erakondade) seisukohti, vaid lähtuvad oma otsuseid tehes ainult avalikust huvist ja oma südametunnistusest. Komisjoni seisukohavõtu põhjuseks on avalikkuses levinud ekslik arusaam, nagu esindaksid konkreetsete erakondade esindajad komisjonis erakondade huve.

ERJK arutas veel veebipõhise infosüsteemi arenduse hankega seonduvat, kiitis heaks komisjoni tänavuse eelarve muudatused ning tuleva aasta eelarve.

Hetkel kuum