10. oktoober 2012 kell 21:00

Heleniusele hädavajalik ristmik tuleb nui neljaks

Joakim Heleniuse ja tema Soome äripartnerite veel kerkimata jaekaubanduspargile hädavajaliku Topi ristmiku rajamiseks Tallinna piirile sõlmiti uus lepe – maksumaksja raha kulub rohkem kui algselt planeeritud.

Kui kevadisel Pärnu maanteele rajatava Topi sõlme ehitushankel oli ehitushinna piirsummaks märgitud 9,6 miljonit eurot, siis uues kokkuleppes seisab ehitusmaksumusena 12,5 miljonit eurot. Heleniuse ja tema äripartnerite OÜ Chester Universal maksab sellest summast kinni 1 miljoni, riigi õlule jääb seega umbes 11,5 miljonit, olenevalt ehitushanke tulemustest. Helenius koos partneritega on tasunud eelmise, läbikukkunud lahenduse projekteerimise ja maksab kinni ka uue projekti, et viia ehituskulud väiksemaks ja korraldada uus ehitushange. Kokku on Heleniuse seltskonna rahaline panus ristmiku rajamisse umbes 2 miljonit eurot. Tegemist on pretsedenditu koostööga, sest nii suurt summat pole ükski erafirma seni riiklikku teeprojekti panustanud. Muidu eelkõige kohaliku tähtsusega ristmik on aga Heleniusele hädavajalik, sest kui pole ristmikku, pole ka jaekaubandusparki, mille rajamine Tallinna külje alla Sauele on Heleniuse ja tema partnerite äriplaan juba mitu aastat.

Valmimisaja suhtes ettevaatlik. “Kui näen, et masinad on reaalselt teed ehitamas, siis olen valmis rääkima keskuse valmimise ajast,” ütles Helenius pärast uue kokkuleppe sõlmimist. Algse plaani järgi pidanuks Helenius avama esimese osa kaubanduspargist juba tänavu kevadel, sestap on ta nüüd edasise ajakava väljaütlemisel ettevaatlik.

Uus hange aasta algul. Maanteeamet tegutseb võimalikult kiiresti ja kavatseb uue ehitushankeni jõuda järgmise aasta alguses ning ehitustöödeni sama aasta suvel. Mõnevõrra üllatuslik on ühele äriprojektile hädavajaliku ristmiku muutumine riigile prioriteetseks teeprojektiks, kuid kokkulepe ristmiku rajamiseks sõlmiti juba 2009. aastal.

Juuni alguses kirjutas Äripäev, et ligi kolm aastat kestnud koostöö Heleniuse ja riigi vahel päädis luhtunud ehitushankega, kuna kõik hanke pakkumused ületasid ristmiku rajamiseks ettenähtud summat pea kahekordselt. Osapooltel ei jäänud muud üle, kui projekteerida ristmik oluliselt odavamaks ning sõlmida omavahel uus kokkulepe. “Eritasandilise ristmiku lahendus korrigeeritakse oluliselt lihtsamaks – enne oli tegemist kahetasandilise ringristmiku lahendusega, nüüd viaduktiga üle põhimaantee. Samuti optimeeritakse raudteeviadukti projektlahendust,” selgitas maanteeameti planeeringute osakonna juht Tõnis Tagger projekti odavamaks muutmist.

Lepingus konkreetne summa. “Saavutasime mõistliku kokkuleppe, muidu poleks me sellele alla kirjutanud,” märkis Helenius uue leppe kohta. Küsimusele, kas tema ja ta äripartnerite rahaline kohustus võrreldes eelmise kokkuleppega suurenes, vastas Helenius, et seda on raske hinnata, kuna esimese leppe järgi pidid ettevõtjad lisaks projekteerimisele rahastama teatud teelõikude ehitamist, kuid uues leppes fikseeriti panus ehitamisse konkreetse summana – ehitusmaksumusest katab Chester Universal miljon eurot (8% eeldatavast kogumaksumusest).

 

Mis on mis

Topi ristmik

Joakim Heleniuse suurosalusega Trigon Capitalile ja Soome investoritele kuuluv OÜ Chester Universal kavandab Saue valda jaekaubandusparki nimega Gate Tallinn, milleks on hädavajalik Topi ristmiku rajamine Tallinna–Pärnu maantee algusesse Tallinna piirile.Tegemist on eelkõige kohaliku tähtsusega ristmikuga. Uue kokkuleppe järgi maanteeameti ja Chester Universali vahel rajatakse Topi ristmik ja sellega seotud ühendusteed kolmes osas. Alustatakse Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 14,3. kilomeetrile kavandatud jalakäijate tunneli rajamisega, pärast mida või millega paralleelselt rajatakse Heleniusele vajalik Topi ristmikuosa ja Juuliku–Tabasalu ühendustee 0,7kilomeetrine lõik. Nende ehitustöödega loodetakse alustada 2013 suvel. Viimasena kavatsetakse rajada Alliku–Laagri-Hüüru kõrvalmaantee ja Instituudi tee ühendus, plaani järgi 2015. aastal.

Hetkel kuum