Kristi Malmberg • 5. november 2012 kell 5:25

Eestis luuakse vastutustundliku ettevõtluse võrgustik

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juurde luuakse ettevõtete võrgustik, mille eesmärk on toetada vastutustundliku ettevõtluse rakendamist liikmesorganisatsioonide siseselt ning tõsta avalikkuse ja erinevate sidusgruppide teadlikkust ettevõtete ühiskondliku vastutuse rollist laiemalt.

Septembris valitsuse poolt vastu võetud riiklik vastutustundliku ettevõtluse edendamise tegevuskava seab samuti üheks fookuseks sellise ettevõtete võrgustiku arendamise.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum, mis seni on kaasanud ja koondanud ettevõtteid erinevate projektide raames, on uue liidu loomisel eeskujuks võtnud enamikus Euroopa riikides tegutsevad sarnased liikmevõrgustikud. Sarnaselt neile võetakse Eestiski eesmärgiks liituda peagi ka vastutustundliku ettevõtluse üle Euroopalise ühendusega CSR Europe.

„Ootame liituma vastutustundlikust äritegevusest huvitatud ettevõtteid, hoolimata sellest, kas ja kuidas on seni iseseisvalt teemale teadlikku tähelepanu pööratud,“ julgustas väga erinevaid ettevõtteid liituma Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller.

Võrgustiku liikmed saavad enda arendamiseks ja teistega kogemuste vahetamiseks regulaarse ligipääsu ettevõtteid koondavatele sündmustele, personaalsele nõustamisele, teemakohastele materjalidele ja valdkonna ekspertidele. Üheskoos hakatakse tegema pingutusi vastutustundliku äritegevuse edendamiseks laiemalt läbi poliitikakujundajate, avaliku sektori, meedia, haridusasutuste ja vabasektori.

 

Hetkel kuum