Ave Lepik • 6. november 2012 kell 11:19

Mikser: kahtlase raha mõju poliitikale peab vähenema

Sotsiaaldemokraatide tänasel arutelul erakondade rahastamiskorra muutmise üle jäi kõlama mõte, et parteide võrdsem rahastamine aitab lõhkuda suletud poliitilist süsteemi ja annab võimaluse uutele tulijatele.

Põhiseaduse üks autoreid Jüri Adams nimetas erakonnaseadust seaduse karikatuuriks, mis vajab kindlasti muutmist.

Kohtumise kokku kutsunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Sven Mikser kinnitas, et sotside kindel eesmärk on vähendada raha, eeskätt aga kahtlase raha mõju poliitikale. Samuti seisavad sotsiaaldemokraadid poliitika avatumaks muutmise eest, mis aga nõuab seadusandluse parandamist, vahendab Mikser erakonna pressiteates.

„Kehtivad regulatsioonid tehti omal ajal, et vähegi konsolideerida toonast ülimalt killustunud poliitmaastikku. Tänaseks on sellega üle piiri mindud - meie poliitiline süsteem on muutunud liiga suletuks. Nüüd on vaja taas seada võrdsemad tingimused, mis tooks rohkem erakondi parlamenti ja avaks kõigile võimalused,“ selgitas Mikser.

Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saartsi sõnul suleti Eesti poliitmaastikul tegelikult 2003. aastal uks väljastpoolt tulijatele. „Erakonnad, kes olid sel ajal eelisseisundis, jäid eelisseisundisse, mis on ennast pidevalt taastootnud. Võrdsem rahastamine annaks võrdsemad võimalused ka valimistel,“ lausus Saarts.

Põhiseaduse üks autoreid Jüri Adams nimetas erakonnaseadust seaduse karikatuuriks, mis vajab kindlasti muutmist. „Ebavõrdsust loob kehtiv erakondade toetamise süsteem. Lisaks on riigikogu valimistel tõsiselt rikutud võrdsuse ja vabaduse printsiipi liigsete piirangutega kandidaatide ülesseadmisel,” ütles Adams.

Sotsiaaldemokraadid kaitsevad riigikogus enda algatatud muudatusettepanekuid, mis näeb erakondade valimiskampaania kuludele 400000-eurose ülempiiri kehtestamise ja sõltumatu auditi sisseseadmise. Mullu tõstatas SDE valimiskuludele ülempiiri seadmise ka olulise tähtsusega riikliku küsimusena ning 2010. aastal hääletas erakond ainukesena keelatud annetuste vastu võtmise dekriminaliseerimise vastu.

Eelmises riigikogu kooseisus algatasid sotsiaaldemokraadid koos partneritega seaduseelnõu, mille kohaselt ei tohtinuks erakonna valimiskampaania kulud ületada viit miljonit krooni.

Hetkel kuum