Ave Lepik • 23. november 2012 kell 14:10

Tarbijakaitseamet: liisingufirmade surve kliendile on nõrgenenud

Oktoobris otsiti tarbijakaitseametist abi 3641 korral. Enim oli probleeme jalatsite, internetiteenuste ning sidevahenditega. Järelevalvetegevuses keskendus amet eelmisel kuul liisingufirmade tegevusele.

Nimelt valmis oktoobris ametil kombineeritud finantsteenuste kordusuuring, mille eesmärk oli välja selgitada, milliseid müügivõtteid kasutatakse autoliisingu ja kindlustuse pakkumisel tarbijatele. Esimest korda toimus sarnane uuring aasta tagasi. Toonased tulemused osutasid, et liisingufirmadel on probleeme vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisega ning kindlustuslepingute vahendamisel kasutatakse osalt ka ebaausaid kauplemisvõtteid.

Oktoobris lõppenud kordusuuring näitas, et kindlustuslepingute vahendamisel on ettevõtted oma praktikaid mõneti parandanud, vahendab amet. Survet sõlmida kindlustusleping liisingufirma jaoks sobivaima partneriga on jäänud vähemaks. Info selle kohta, et liisinguvõtjal on võimalus sõlmida kindlustusleping enda valitud kindlustusfirmaga, on paremini tajutav. Olulised kindlustustingimused olid hästi võrreldavad ja arusaadavad.

Samas pole ameti hinnangul paranenud vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimine liisingulepingute puhul. Tarbijad ei saa liisinguandjatelt koos pakkumisega tarbijakrediidi teabelehte, mis hõlbustaks erinevate pakkumiste võrdlemist. Mitmel juhul ei andnud firmad tarbijale ka küsimise peale lepinguprojekti koopiat, et inimene saaks sellega põhjalikult enne allkirjastamist tutvuda. Lepingutingimuste tutvustamine oli pealiskaudne või jäi see üldse tegemata. Ka ei tundunud alati piisav maksevõime kontroll, mille puhul lepitakse enamasti kuue kuu kontoväljavõtte küsimisega.

„Eelmise aasta liisingsektori uuringu järel kohtusime ka kõigi valimisse kuulunud ettevõtete esindajatega ja meie leiud võeti vastu valdavalt vaoshoitud tänulikkusega ning lubati asjad joonde ajada. Oktoobris lõppenud kontrollide tulemused kinnitavad kahjuks osa probleemide jätkumist,“ nentis tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste.

Hetkel kuum