28. november 2012 kell 21:00

Gild kaotas riigikohtus

Riigikohus jättis jõusse ringkonnakohtu otsuse sundida Gildi taga seisvaid Rain Tamme ja Lauri Isotamme õigusliku aluseta saadud 60 000 eurot  koos viivistega Seaside Reisidence Baku OÜ pankrotipessa tagasi kandma.

Ringkonnakohtu positiivne otsus tuli ligi kaheksa kuud tagasi. Marcel Vichmanni sõnul see on nii lihtne kaasus, et ta imestas, miks riigikohus Gildi kaebusele üldse menetlusloa andis, seetõttu venis lõpliku otsuse saamine ligi seitse kuud.

“Selle seitsme kuu jooksul oli kunagistel auväärt investeerimispankuritel aega tegeleda oma varade ümbersuunamisega. See 60 000 on alla poole investeeritud summast. Nii et raha tagasisaamise aspektist on väljamõistetud summa ebaoluline,” sõnas Vichmann, üks paljudest ettevõtjatest, kes Gildi raha paigutas. Aga tähtis on Vichmanni  meelest tõsiasi, et kõik kolm kohtuinstantsi ehk siis seitse erinevat kohtunikku jõudsid samale järeldusele: Gild on võtnud ja keeldunud tagastamast raha, millele tal õigust ei olnud.

Uus juhatuse liige leidis ülemaksmise. 2009. aasta detsembris valiti praeguseks pankrotistunud Seaside Residence Baku juhatuse liikmeks Avo Kuldmäe, kes märkas võlgniku majandustehinguid puudutavate lepingute analüüsimisel, et Gildile on tasutud nii käsiraha 60 000 eurot kui ka tulemustasu 217 950 eurot, s.o kokku 277 950 eurot.

Kuldmäe leidis, et Gildile on makstud rohkem, kui mandaadilepingus sisalduva kokkuleppe alusel oleks Seaside Residence Baku pidanud Gildile tasuma, ning esitas 2010. aasta veebruaris Gildile nõude enammakstud raha tagastada.

Gild aga märkis mõni aeg hiljem saadetud vastuses, et on täitnud mandaadilepingust tulenevad kohustused lepingu järgi ning Seaside Residence Bakul puudub esitatud nõudekirjas kirjeldatud nõue Gildi vastu.

Vichmann loodab raha tagasi saada. “Juhtumist Gildiga tõdesin veel kord, et loll saab kirikus ka peksa, seda enam aga investeerimispangas. Ja et süüdi on nii ettevõtte juhid, kes kokkulepitud kinnisvarasse investeerimise asemel tegid piltlikult öeldes ettemakse ešelonitäie granaatõunte eest, kui ka selle petuskeemi realiseerimise võimaldanud investeerimispankurid, kui ka riiklik institutsioon, kes üleüldse annab isikutele õiguse raha kogumise ja investeerimisega tegelda, aga tegelikult ei vastuta mitte keegi,” ütles Vichmann. “Küll keegi selle praegu väljamõistetud summa ikka ära maksab. Usun, et palju rohkemgi.”

Raha kaotanud investorid on vihased. “Just see suhtumine, et ilma kohtuta ei anna üleliia võetud raha tagasi, näitab Gildi meeste palet. Meie esindajad käisid mitmel korral Lauri Isotamme ja Rain Tammega rääkimas. Nad hoopis võtsid advokaadi, arvatagi, kelle raha eest,” sõnas Enn Veskimägi, üks sajakonnast ettevõtjast, kes Gildi kutsel Aserbaidžaani mereäärsesse rannakompleksi raha paigutas.

Veskimägi märkis, et õige kriminaalasi investeerimiskelmuse kohta, kus süüdistatav Gild koos Harles Liivi ja Erki Piirsaluga, jõuab prokurör Evestuse juhtimisel kohtu ette jaanuaris.

“Erki (Piirsalu – toim) tunnistuse kohaselt sai ta Gildilt instruktsioone osa investorite raha kanda hoopis mujale kui Aserbaidžaani, see tähendab kogu Eestis kokku pandud summa ei jõudnudki Bakuusse!” sõnas Veskimägi.

“Põhiline,” toonitab Veskimägi, “et võimud ei lubaks Gildil oma tegevust ära kantida ja kokku pakkida, et kahjunõude ajaks midagi varast ikka alles oleks.”

Äripäev võttis ühendust ka Rain Tammega, kes saadetud küsimustele eile ei vastanud.

Hetkel kuum