Ave Lepik • 11. jaanuar 2013 kell 9:32

Ettepanek: majandusaasta aruande esitamise tähtaeg lühemaks

Statistikaamet soovib lühendada ettevõtete majandusaasta aruannete esitamise tähtaega paari kuu võrra — auditeerimist nõudvad aruanded laekuksid senise kuue kuu asemel nelja kuu jooksul ning auditeerimist mittevajavad kolme kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Ameti ettepanek lühendada majandusaasta aruande esitamise tähtaega ei ole kindlasti kantud soovist tõsta andmeesitajate koormust, selgitab ameti kommunikatsioonijuht Anu Ots. "Statistika tegemisel on majandusaasta aruande andmestik oluline ja amet on selle kasutamisest väga huvitatud, et ettevõtted ei peaks samu andmeid mitu korda esitama," räägib Ots. "Laialdasemat kasutamist piirab majandusaasta aruande esitamise hiline tähtaeg ja pahatihti ka esitamisega hilinemine. Tarbija soovib infot oluliselt varem."

Praegu kehtiv tähtaeg, mille järgi majandusaasta aruanne esitatakse kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu, pärineb arvutieelsest ajastust ja on olnud ameti sõnul muutmatu ligi 20 aastat. Samas kasutavad kaasajal ettevõtted raamatupidamisprogramme ja esitavad majandusaasta aruande elektrooniliselt.

Sellest lähtuvalt tegigi statistikaamet justiitsministeerumile ettepaneku algatada tähtaja lühendamise arutelu.

Hetkel kuum