Rivo Sarapik • 21 jaanuar 2013

Ettevõtjad: aruande tähtaega annaks veidi lühendada

Majandusaasta-aruande võiks esitada tänasest kuni kaks kuud varem, leiavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja küsitlusele vastanud ettevõtjad.

Justiitsministeeriumile saadetud kirjas jäi ühingu juhi Mait Paltsi sõnul jäi aasta-aruande tähtaja lühendamise ettepaneku pooldajate ja mittepooldajate vahel enamusse jäid ettepaneku mittepooldajad.

"Kõige enam toodi välja seda, et konsolideeritud aruande tähtaegne koostamine kujuneks äärmiselt keeruliseks (mõnel juhul isegi võimatuks), kui kõnealust tähtaega lühendada. Viimast eriti põhjusel, et andmete saamine välisriikidest võib võtta palju aega," kirjutas Palts. Lisaks avaldati arvamust, et tähtaja lühendamine võib seada raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtete ja audiitorite tegevuse ajalisse kitsikusse. Viimast just põhjusel, et vastava teenuse osutamine surutakse lühemale ajaperioodile kokku. Ilmselt võib see kaasa tuua ka vastava teenuse hinna tõusu.

Mittepooldajad märkisid Paltsi sõnul, et auditorkontrolli kohustuseta ühingutel ei tohiks iseenesest väga suur probleem olla tähtaja lühendamine, kuid audiitorkontrolli kohustusega (sh need, kes teevad auditi või ülevaatuse vabatahtlikult) ühingute puhul on olukord erinev.

Kõige rohkem pooldati vastustes 4-5-kuulist tähtaega. Konsolideeritud aruannete koostamise tähtaeg peaks ettevõtjate hinnangul jätkuvalt olema aga 6 kuud.

Majandus-aasta aruande esitamise tähtaja lühendamine kerkis arutlusele kaks nädalat tagasi, mil Statistikaamet tegi ettepaneku lühendada tähtaega kahe kuu võrra neljale kuule.

Hetkel kuum