Kadri Jakobson • 16. jaanuar 2013 kell 15:05

Mikser: VEB fondi tõde tuleb välja selgitada

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, riigikogu liige Sven Mikseri sõnul on Eesti Panga avalikustatud VEB fondi audit ja presidendi vabandus positiivne, kuid ainult sellest ei piisa Eesti Panga ja poliitika usalduse taastamiseks.

„Et Eesti Panga president vabandas ja see, mis audit välja selgitas, on iseenesest väga positiivne, ainult et olulised küsimused jäävad vastusteta. Tõde on oluline teada saada,” ütles Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Mikser.

„Öelda, et "jah, näe juhtus, kuid aega on palju edasi läinud, inimesed enam ei mäleta ja elame edasi"-see ei tekita inimestes kindlust, et taolisi asju pole juhtunud veel või et midagi ei soovita kinni mätsida. Selleks, et usaldus saaks täielikult taastatud, tuleb lisaks vabandusele püüda lahtised otsad kokku sõlmida, tõde välja selgitada ja lüngad, mis on inimeste mälus täita adekvaatse informatsiooniga,” rääkis Mikser.

Ta nõustub riigikontrolöri mullu sügisel öelduga, et kui seoses VEB Fondiga võivad mõned asjad õiguslikkus mõttes olla aegunud, siis tõde ei aegu ja see tuleks välja selgitada. „Eriti arvestades asjaolu, et mitmed toona võtmepositsioonidel olevad inimesed on jätkuvalt väga kõrge avaliku profiiliga,” lisas ta.

„Me oleme kindlasti huvitatud sellest, et tõde välja selgitada,” ütles Mikser.

Tema sõnul võiks teemaga edasi tegeleda riigikontroll aga samuti ka parlamendikomisjon, mida võib algatada iga parlamendiliige, fraktsioon või alatine komisjon, iseasi kas selle moodustamiseks saab olema piisav poliitiline toetus.

„Ma uisa-päisa ei tormaks asutama taas üht erikomisjoni, kuid kindlasti ei tohiks ka seda välistada. Kui on võimalik juba olemasolevas parlamendikomisjonis liikuda tõele lähemale, kutsuda välja kõiki neid inimesi, kes olid toona Eesti Pangas olulistel kohtadel või muul viisil asjaga seotud, saada neilt igakülgset informatsiooni- siis kindlasti on see äärmiselt vajalik,” rääkis Mikser.

„Ma olen veendunud, et kui on piisav poliitiline valmisolek asja uurida, saavad ka praegused olemasolevad parlamendikomisjonid oma pädevuse piires aidata tõde olulisel määral selgemaks teha,” lisas ta.

Mikseri sõnul pole poliitilist tahet tõde välja selgitada aastate jooksul väga näha olnud.

„Keeruline kronoloogia valeandmeid sisaldava dokumendiga, mis liikus saatjalt saajale ajal, kui parlament oli valitud, kuid polnud veel kokku tulnud ning Eesti Panga president oli liikumas pangast poliitikasse on asjaolu, mis ei tee tõe väljaselgitamist lihtsamaks,” ütles Mikser. 

Küll pole Mikseri sõnul usutav, et asja võtmeosalised ei mäleta enam VEB Fondiga seotud tegevust ega dokumentide saamislugu.

„See teema pole olnud 18 aastat täielikus vaikelus ja nüüd äkki jälle uuesti päevakorda tõusnud. Sellisel juhul võib isegi uskuda, et inimesed ei mäleta täpselt, mis päeval ja millele sai allkiri antud. VEB Fondiga seotut on neil inimestel olnud põhjust hästi mäletada, sest seda teemat on piisavalt sageli tõstatatud. Ma ei usu, et need inimesed saavad täiel määral mitte mäletada, millistel ajenditel ja kuidas midagi tehtud. Ma väga loodan, et Eesti Pank on institutsioon, kus jälgi sellest, kuidas ühe või teise dokumendi või kirja saatmiseni jõuti, peaks olema võimalik taastada ka muul viisil, kui lootes ainult asjaosaliste mälule. See on märk ka sellest, et tõsiselt kahjustada saanud Eesti Panga ja poliitika usaldusväärsus uuesti jalgadele saaks,” rääkis Mikser.

Hetkel kuum