Marta Jaakson • 22 jaanuar 2013

Pilv: õigusteenuse hind aastaid paigal

Omanimelise advokaadibüroo juhi Aivar Pilve hinnangul on õigusteenuse hind olnud ligi viis aastat muutumatu ning kogemusele toetudes ei pea ta hinna tõstmist lähitulevikus võimalikuks.

Lähitulevikus ei plaani Pilv õigusteenuste hinda tõsta ning selgitas, et valdkonna hinnad on suurel määral muutumatud  juba ligi viis aastat.

„Võib-olla ma eksin, aga ma ei näe lähiajal turul olulist või märkimisväärset tõusu õigusteenuste hindade kerkimiseks olulisel määral. Mulle tundub turu suundumus pigem rohkem prognoosimatu kui eelneval 3-4 aastasel perioodil,” märkis Pilv.

Majandussurutise ajal kujunenud turusituatsioon tingis tema sõnul pigem õigusteenuste hindade külmutamise ning nende kärpimise.

Ligi 20 aastat advokaadibürood omanud Pilv nentis, et kogemusele toetudes ja praegust turusituatsiooni hinnates ei pea ta teenuste hinna tõstmist lähitulevikus võimalikuks.

„Viimastel aastatel on selgelt olnud tuntav suurenenud hinnatundlikus klientide poolt ja äärmiselt tihe konkurents,” ütles Pilv ning selgitas, et klientidel on õigusteenuste pakkujate seas palju valikuid suhteliselt ühetaolise kvaliteediga teenuste osas ning miks peakski klient soovima maksta turu keskmisest märkimisväärselt kõrgemat hinda.

Õigusteenuste sektoris peab ta kõige olulisemaks teenuse hinda mõjutavaks teguriks tööjõukulu, mis 2012. aastast on küll suurenenud, ent ilma teenustasude tõstmiseta. Pilv nentis, et pigem on taoline olukord kasumit mõjutanud.

Äripäev küsis õigusteenuse pakkujatelt järgmise aasta prognoose nii teenuse hinna kujunemise kui töö iseloomu laadi kohta.

 

Hetkel kuum