12. aprill 2013 kell 15:47

Arco Tivoli projekt enampakkumisele

Tivoli Arenduse OÜ võlausaldaja nõudel lähevad firmale kuuluvad arendused avalikule enampakkumisele.

11.04.2013 esitas Tivoli Arendus OÜ (Tivoli Arendus) võlausaldaja Kylemore International Invest Corp sissenõude ja käivitas täitemenetluse Tivoli Arendusele kuuluvate kinnistute müümiseks ning oma nõude rahuldamiseks, teatas Arco Vara börsile.

Täitemenetlusega ühineb ka Arco Vara kontsern oma laenunõudega summas ca 2,9 mln eurot. Võlausaldajad on leidnud omavahelise kompromissi.

Arvestades Tivoli projekti pikka ja õiguslikult keerukat ajalugu, toimub müük avalikul enampakkumisel ja selle viib läbi kohtutäitur. See annab maksimaalse õiguskindluse nii ostuhuvilistele kui ka Tivoli Arendusele, Tivoli Arenduse osanikele ja võlausaldajatele.

Tivoli Arendus on projektiettevõte, mis on loodud Tallinnas endise aadressiga Narva mnt 67 asuva 48 588 m2 suuruse maa-ala arendamiseks. Ettevõtte ainus oluline vara on eelpool nimetatud maa-alal asuvad kinnistud. Tivoli Arenduse osalus jaguneb võrdselt Arco Investeeringute AS-i ja International Invest Project OÜ vahel.

„31.01.2013 toimunud veebipõhisel seminaril andsime teada, et kontsernil on 3 olulist lahendamist vajavat probleemi. Mul on hea meel teavitada, et tänaseks oleme stabiliseerinud olukorra Bulgaarias (vt ka börsiteadet) ning käesolevaks hetkeks on stabiliseerumas olukord Tivoli Arenduses. Samas jätkame aktiivset tööd kolmandale, Ahtri tn 3 kinnistuga seotud, probleemile lahenduse otsimisega," kommenteeris teates Arco Vara juhatuse esimees Tarmo Sild.

Tema sõnul on partnerid Tivoli projektis jõudnud üksmeelele, et projekti koos ellu viia ei õnnestu ning kinnistu tuleb realiseerida mõlemale poolele kasulikul viisil, kasutades selleks ära investorite kasvavat huvi kehtiva detailplaneeringu ja ehitusloaga ning parima asukohaga arenduskinnistute vastu.

"Müügi õnnestumisel paraneks ka kontserni varaline olukord. Arvestades Arco Vara laenu tagatiste nõrka positsiooni, partneri eelisjärjekorra hüpoteeki, pidi Arco Vara hindama nulli Tivoli Arendusele antud laenu (nominaalsummas 2,9 mln eurot). Lisaks pidime moodustama miljoni euro suuruse eraldise partnerile antud Arco Vara käenduse katteks," selgitas Sild.

Müük oleks samm selles suunas, et saaksime lähitulevikus eraldise bilansist kustutada ning lisaks, sõltuvalt enampakkumise õnnestumisest, saada osa oma nõudest Tivoli Arenduse vastu rahuldatud, ütles Sild.

Autor: Fredy-Edwin Esse, California

Hetkel kuum