Indrek Kald • 22. mai 2013 kell 5:03

Ansip arutab täna Ülemkogul energia ja maksude küsimusi

Peaminister Andrus Ansip osaleb täna Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumisel, mille peateemadeks on energia ning võitlus maksupettustega.

Tippkohtumiseks on Euroopa Komisjon valmistanud ette analüüsi ELi energiaalaste probleemide kohta. Selle keskmes on euroliidu konkurentsivõime ja energiahinnad.

Eesti peab oluliseks tagada kohalike energiaallikate õiglast kohtlemist Euroopa Liidu energia siseturul, võttes arvesse lisaks kliimakomponendile ka majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning energiajulgeolekut.

Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas ütles, et Eesti soovib ülemkogult kohalike energiaallikate potentsiaali paremat teadvustamist Euroopa tasandil. "Omamaiste ressursside kasutamine aitab tagada energiaga varustatuse, suurem energiaallikate valik vähendab Euroopa Liidu sõltuvust välistarnijatest ja soodustab majandusarengut Euroopas," märkis ta.

Kui Euroopas mõeldakse kohalike energiaallikate debatis praegu peamiselt kildagaasi, siis Eestile on oluline ka n-ö vanade kohalike energiaallikate – nagu seda meile on põlevkivi – targem kasutamine, selgitas Maasikas.

Selleks tuleb lisaks keskkonnaaspektidele arvesse võtta ka kohalike ressursside positiivset mõju majanduskasvule, töökohtadele, konkurentsivõimele ja varustuskindlustatusele. Liiga ranged piirangud ning oma energiaallikate kasutamise majanduslike eeliste eiramine võivad suurendada süsinikulekke ohtu, teatas Eesti välisministeerium.

Energeetikaga seotud küsimused on peateemaks ka 23. mail toimuval Ansipi kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga.

Maksupoliitika alastes aruteludes kavatsevad Euroopa Liidu liidrid pöörata erilist tähelepanu sellele, kuidas kõige paremini tõhustada maksude kogumist ning võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste vastu.

Maksunduse juures peab Eesti äärmiselt oluliseks maksude vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemist. "Viimastel kuudel on selles valdkonnas rahvusvaheliselt tehtud mitmeid algatusi ning ülemkogult oodatakse nende tunnustamist kõrgeimal tasemel ja suuniste andmist edasiseks tegevuseks," lausus Maasikas.

Tema sõnul peaksid praeguse majanduskriisi kontekstis kõik Euroopa Liidu poliitikad toetama Euroopa konkurentsivõimet ning töökohtade ja majanduskasvu loomist. "Tark ja kestlik energiaga varustatus on Euroopa majandusele võtmetähtsusega," rõhutas ta. "Ülemkogu otsused peavad näitama sellele suunda," lisas Maasikas.

Euroopa Ülemkogu teeb ka kokkuvõtte majandus- ja rahaliidu süvendamiseks tehtavast tööst.

Hetkel kuum