Rainer Saad • 30 august 2013

Telescani aktsial lisaemissioon

Vastavalt Tallinna börsi juhatuse 30. augusti 2013. aasta otsusele, võetakse Telescan AS-i 25 000 täiendavalt emiteeritud aktsiat kauplemisele Balti alternatiivturul First North.

Täiendavalt emiteeritud aktsiad on kantud investori väärtpaberikontole Eesti Väärtpaberite Keskregistris 27. augustil. Kapitali suurendamise kanne on äriregistris registreeritud 28. augustil.

Eeltoodust tulenevalt on 25 000 Telescan ASi lisaaktsiat kauplemisele võetud NASDAQ OMX Balti alternatiivturul First North alates 2. septembrist. Seega kaubeldakse alates esmaspäevast, 2. septembrist nimetuse TSC1T all kokku 50 000 Telescan ASi aktsiaga.

Hetkel kuum