Katariina Krjutškova • 23. oktoober 2013 kell 14:10

Eesti Pank oma vigu ei tunnista

Eesti Pank lükkas ümber kõik etteheited, mille Vahur Kraft audiitorfirma Rödl & Partnerite abil koostas. Auditi koostaja Mart Nõmper pole üllatunud, et keskpank ei soovi oma vigu tunnistada.

Järgneb telefoniintervjuu Mart Nõmperiga:

Miks Te seda auditit Vahur Krafti jaoks üldse tegema hakkasite?Me ei teinud auditit, vaid esitasime oma tähelepanekud Eesti Panga auditi kohta. Vaatasime nende enda töö üle ja leidsime sealt mitmeid vasturääkivusi. See sai tellitud paar kuud tagasi.

Miks see vajalik oli?Meie poole pöörduti ja meie käest selline uurimus telliti. Miks, seda peab härra Vahur Krafti käest küsima.

Nüüd on selline olukord, et kõik Teie väited on uuesti vaidlustatud. Kas see audiitorfirmat halba valgusesse ei sea?Kindlasti ei sea. Meil on üks arusaam, neil teistsugune. Kui kõigil oleks ühesugune arusaam, poleks ka seda suurt segadust VEB Fondi ümber. Isiklikult ma ei arvanudki, et nad minu nägemuste ja tähelepanekutega nõustuksid. Minu arvates olid olulised vead ikka nende töös sees. Et nad sellega ei nõustu, ei tule mulle üllatusena.

Kas Te teadsite seda tehes ette, et Eesti Pank Teie väidetega ei nõustu?Nii päris öelda ei saa. Naiivne oleks ka arvata, et nad kõigega kohe nõus on, mida mina ütlen.

Siin on Eesti Pank isegi ühes kohas maininud, et tegemist on kunstliku tähelepanekuga. See jätab mulje, justkui teie analüüs oleks kiusu pärast tehtud.Minu jaoks on selles auditis väga keeruline kunsti näha. Kui nemad selles kunsti  näevad, on nad suure kunstnikuhingega. Me üritasime olla äärmiselt objektiivsed ja mitte anda hinnanguid. Kõik meie tähelepanekud tuginesid nende enda tööl ja nende väljatoodud faktidel.

Eesti Pank väidab, et nende andmete põhjal saab väita, justkui Vahur Kraft oleks allkirjastanud valeandmetega dokumendi. Isegi, kui seal kõiki dokumente pole olemas.Täpselt. Selles seisnebki selle olukorra vastuolu. Ühest küljest nad kinnitavad, et neil pole kogu infot. Teisalt nad ütlevad, et raudselt on valeandmed. Kuidas on võimalik öelda, et seal dokumendil olid valeandmed, kui kogu infot pole olemas? Mina ei oska öelda, kas need andmed olid õiged või valed. Aga Eesti Pangas tehtud auditi põhjal saan öelda, et kõiki andmeid pole olemas.

Mis andmed on puudu, mis võivad määrava tähendusega olla?Kolmandate osapoolte käest pole nad infot saanudki. Palju nende käes võib seda infot olla, ma ei oska öelda, aga ma arvan, et päris palju. Seetõttu ka uurimiskomisjon loodi, et Eesti Panga auditist ainult ei piisanud. Lõpliku tõe väljaselgitamiseks on vaja kõigi osapooltega kohtuda, et info kätte saada ja teha õige otsus. Praegu on liiga vara öelda, kellel on õigus.

Hetkel kuum