5. detsember 2013 kell 12:34

Vakra: Aleksander Matti häirivad uurimiskomisjoni töö tulemused

Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjoni esimehe Rainer Vakra hinnangul on komisjoni töö kinnitanud valeandmete esitamist VEB pangast raha kättesaamisel ning seetõttu on mõistetav ka mõnede isikute avalik ärritumine komisjoni töö suhtes.

"Selle aasta märtsis moodustatud komisjon on VEB-saaga peamised võtmetegelased tänaseks välja selgitanud - oleme tuvastamas oluliste dokumentide allkirjastajaid, rahade liikumisi, nõuete tekkimise asjaolusid" ütles Rainer Vakra.

Tänases Eesti Ekspressis seab VEB fondi komisjoni töö pädevuse kahtluse alla ärimees Aleksander Matt, kes on kogu juhtumi üks võtmeisikuid.

"Aleksander Mattiga seotud TSL Internationalil ei olnud Põhja-Eesti Panga külmutatud kontol enne valeandmetega kirja koostamist mingisuguseid nõuded Venemaa VEB-is külmutatud summadele," selgitas Vakra. "Juba Eesti Panga auditist nähtub, et Matti kasuks koostatud valeandmetega kiri oli planeeritud tegevus, mille tulemusena tekkis olukord, kus Matt sai üle 32 miljoni dollari väärtuses nõudeid omandada ja hiljem realiseerida."

Komisjonide moodustamine on riigikogu põhiseaduslik õigus ning parlamendi kodu- ja töökorra seadus annab veelgi täpsemalt parlamendile pädevuse moodustada uurimiskomisjone ühiskonda aktiivselt puudutavate juhtumite uurimiseks, rõhutab Vakra. 

Tema sõnul on komisjonil otse seaduslik õigus esitada kohtule taotlus Aleksander Matti karistamiseks, kuna viimane pole uurimiskomisjoni teadetele vastanud.

Riigikogu uurimiskomisjon moodustati 12. märtsil VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks. Komisjoni ülesandeks on selgitada välja Riikliku VEB fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimisega, samuti ajavahemikus 1993-2012 sooritatud tehingutega seotud asjaolud.

Komisjon peab selgitama, millistel asjaoludel saatis Eesti Pank Venemaa Välismajanduspangale valeandmeid sisaldanud kirja, ning millistel asjaoludel ja milliseid tehinguid sooritati eelnimetatud kirja põhjal. Komisjonil tuleb tuua selgus, kas ja kui suures ulatuses tekitati VEB fondi tehingutega kahju riigile ja erasektorile.

Kui komisjon avastab võimalikke seaduserikkumisi, informeeritakse sellest riigikogu ja avalikkust. Komisjon teeb koostööd riigikontrolli ja uurimisorganitega.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum