31. oktoober 2013 kell 21:00

Puhkepäev. Elu virtuaalelu reeglite järgi

Tallinna Linnateatri lavastus “Offine” kompab piire hea ja kurja vahel –  läbi tänapäeva noorte silmade vaadeldakse reaalse ja virtuaalse maailma vahelise piiri kadumisega kaasnevat.

Arvuti on hommikul tihti esimene ja õhtul viimane asi, mis inimese tähelepanu pälvib. Paratamatult on tänapäeva ühiskonna suurimaks väärtuseks kujunenud info ja kõige lihtsam on seda hankida just internetist. Lisaks on ka suhtlus kolinud suures osas virtuaalmaailma. Piir elektroonilise ja reaalse maailma vahel kipub hägustuma. “Offline” vaatlebki, kuidas saavad noored, kes on alles oma tõekspidamiste väljakujunemise teel, kahe maailma põrkumisega hakkama.

Piiride kompimine. Eraldatud majja on kogunenud kamp internetis tutvunud noori, kes nüüd ka päriselus üksteist tundma õpivad. Süsteemis, kus nad algul kohtusid, on neil kõigil lisaks suhtlemisele täita erinevad ülesanded, mida jagab neile süsteemi master ehk juht. Nende edukas sooritamine aitab täitjail jõuda järgmisele tasemele. Ka sel õhtul on igal noorel täita oma salajane missioon. Lõpuks viib see majas aga paratamatu kaoseni, sest selgub, et master on üks noortest endist, kelle käsud pole kuigi eetilised, vaid kombivad piiri, kui kaugele on osalejad oma tegudega valmis minema.

Lavastus püüab leida vastust küsimusele, kas süüdi on see, kes kurja teeb, või see, kes seda tegema õhutab. Samuti, mis on selle ebaeetilise käitumise põhjuseks. Üllatab, kui kaugele on noored valmis minema tunnetamata virtuaalse mängu ja päriselu erinevust ja kui võimetud ollakse mõistma, et süü lasub ka kuritegelikule tegevusele õhutava mängu loojal, mitte ainult käsutäitjal.

Emotsioonide virvarr. Pingelises õhtus segunevad negatiivsed ja positiivsed emotsioonid, ühelt poolt headus ja teisalt kurjus.

Lavastus on põnev ja mõtlemapanev, aga teatud seosed jäävad siiski kokku sõlmimata – puudub see miski, mis annaks publikus olevale noorele usku, et eneseleidmise teel ja lootusetusena näivatest olukordadest on võimalik välja tulla ka ilma käsi veriseks tegemata ja oma südametunnistusele plekke jätmata.

 

Hinnang

“Offline”

Hinnang: 7Lavastaja: Diana LeesaluEsietendus: 19. oktoobril Tallinna Linnateatris

Hetkel kuum