Indrek Kald • 6. november 2013 kell 7:15

Loomemajandus saab EASilt lisaks 700 000 eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab loomemajanduse tugistruktuuride kaudu loomeettevõtlust ja valdkondadevahelist koostööd 2015. aasta keskpaigani 700 000 euroga.

Toetuse eesmärk on suurendada loomeettevõtete ja teiste valdkondade ettevõtjate koostööd ning kasvatada nii tootlikkust kui ka lisandväärtust toote või teenuse kohta, teatas majandusministeerium. Teise põhisuunana toetatakse loomemajandusettevõtete ekspordivõimekuse suurendamist, seejuures on eelkõige fookuses erinevad ühistegevused. Kolmas suund on suurendada loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste rolli eri sihtgruppide teadlikkuse ja kompetentsi kasvatamisel kahe esimese eesmärgi täitmiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Ahti Kuninga sõnul on Eesti loomemajanduse ekspordimaht madal, selle üheks põhjuseks on ettevõtete väiksus ja vähene koostöö. "Loomemajanduse arenduskeskuste senine tegevus on aga andnud hea kontaktide ja kogemuste baasi, millelt järgnevate ekspordiprojektide planeerimisel ja elluviimisel saab loota juba märksa rohkem tulemusi. Seepärast on ka järgmise taotlusvooru üks peamisi eesmärgike ekspordivõimekuse kasvatamine," ütles ta.

"Samas takistab sektori arengut vähene koostöö teiste majandusharude ettevõtjatega ning ka siin ootame, et arenduskeskused võtaksid aktiivsema rolli," lisas Kuningas.

Toetuse suurus on sõltuvalt projekti sisust 40 000 kuni 90 000 eurot, omafinantseeringu määr on vähemalt 20%. Taotlusvooru avamise kuupäevast teavitab EAS oma veebilehel ja üleriigilise levikuga päevalehes.

Loomemajanduse ergutamisega tegelevate inkubaatorite ja piirkondlike ning valdkondlike arenduskeskuste toetamiseks on varem korraldatud kaks taotlusvooru. Veebruaris 2010 rahastati 13 projekti kokku 4,92 mln euroga, rõhk oli peamiselt inkubaatorite ja arenduskeskuste väljaarendamiseks vajalikel investeeringutel.

Teise taotlemisvooruga 2011. aasta lõpus rahastati üheksat projekti 1,31 mln euro ulatuses ja põhifookus oli tugistruktuuride võimekuse tugevdamisel ning loomeettevõtjate eksporti edendavatel ühistegevustel.

Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Hetkel kuum