Sirje Rank • 13. november 2013 kell 7:23

Hiina reformipleenum jättis küsimused õhku

Neli päeva väldanud kommunistliku partei pleenum, millelt oodati Hiina uue majanduskursi mahamärkimist, lõppes kommünikeega, mis lubab turgudele "määravat rolli", kuid kinnitab sealsamas majanduses riigi jätkuvat domineerimist.

Kommünikees on vähe detaile ja palju loosungeid, mis ei andnud suuremat selgust ei analüütikutele ega tavakodanikele, nendib Wall Street Journal oma kokkuvõttes. Konkreetsete plaanide asemel räägitakse rohkem vajadusest "julgustada, toetada ja juhendada" mitteriiklikku sektorit, kinnitades samas majanduses riigiettevõtete juhtivat rolli.

"Jääb näha, kas teod on sama kõlavad kui sõnad," kommenteeris agentuurile Bloomberg Daiwa Capital Marketsi ökonomist Kevin Lai. "Reformid tulevad, kuid need ei lähe piisavalt kaugele, et riigifirmade erihuvide vastu saada."

Aasia börsid olid pleenumitulemuste avalikustamise järel languses, kajastades pettumust.

5000 tähemärgiga dokumendis on 59 viidet reformile, 37 viidet arengule ja 28 viidet sotsialismile. Sõna finants on kasutatud ühe korra, on kokku lugenud agentuur Bloomberg. WSJ lisab, et erasektorit pole nimetatud kordagi, niisamuti finantssektori liberaliseerimist ega ühiskonna jätkuvat urbaniseerumist. Viimane on kummaline, sest linnastumise ergutamine on olnud üks peaminister Li Keqiangi prioriteete.

Dokument kutsub üles vähendama piiranguid investeeringutele, põllupidajatele suuremat omandiõiguste andmist, looma läbipaistvamat süsteemi kohalike ja riiklike maksude kehtestamiseks ja maksuraha kulutamiseks. Detailsem dokument peaks välja tulema lähipäevil või -nädalatel.

"Suund on õige, seda saab öelda," ütles RBSi Hiina ökonomist Louis Kuijis. "Sõnastus on osaliselt muutunud, kuid ideed ei ole kuigi uued."

USA rahandusminister Jacob J. Lew, kes sel nädalal Hiina visiidile sõidab, nentis samuti, et üldsõnaline kommünikee jätab paljud küsimused veel vastuseta. "See kaldub rohkem turupõhise poliitika suunas," ütles Lew CNBC-le. "Vaatame, mis detailid toovad."

Analüütikud hindavad positiivseks spetsiaalse komisjoni loomist, mis hakkab reformide läbiviimist planeerima ja koordineerima. See võib aidata kergemini juurdunud erihuvidele vastu saada, ütles Louis Kuijis.

Hetkel kuum