Indrek Kald • 10. detsember 2013 kell 11:02

Ravimitootjate liit taunib ravimite eelarve vähest kasvu

Ravimitootjate liit on mures ravimite osa vähesele kasvule haigekassa tuleva aasta eelarves.

Liit saatis sotsiaalministrile ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele kirja, milles pöörab tõsist tähelepanu asjaolule, et ravimite eelarve 1,1% kasv võrreldes nelja aasta prognoosides plaanitud keskmise 5,8% kasvuga kahjustab patsientide huve.

"Haigekassa eelarve menetluse käigus on ravimite osa eelarves vähendatud koguni kolm korda," ütles ravimitootjate liidu esimees Riho Tapfer. "Kui teised haigekassa eelarve read tõusevad 6-11%, isegi haigekassa enda halduskulu tõuseb ligi 7% koos palkadega, siis ravimite eelarve vaid 1,1%," märkis ta.

"Haldus ei saa siiski olla olulisem kui ravimid ning proportsioonide muutmine halvendab oluliselt Eesti patsientide huve. Sellisel arusaamisel on seni olnud ka sotsiaalministeerium ja haigekassa," lisas Tapfer.

Ta viitas haigekassa arengukavale, mis rõhutab ambulatoorse arstiabi eelisarendamist. Samas kasvab haigekassa 2014. a eelarves kindlustatutele kompenseeritavate ravimite eelarve vaid 1,1%, mis inflatsiooni arvesse võttes tähendab Tapferi sõnul ravimieelarve sisulist vähenemist.

"Kui algselt prognoositi järgnevaks neljaks aastaks ravimikulude kasvuks keskmiselt 5,8% aastas, arvestades kulude suurenemisel nii elanikkonna vananemise kui ka tulevaste aastate tarbijahinnaindeksi keskmiselt 2,8% aastakasvudega, siis haigekassa tuleva aasta eelarves ravimikulu sisuliselt väheneb," sõnas ta.

Tapferi sõnul on märkimisväärne, et kui haigekassa nõukogule esitatud esimeses eelarve projektis oli planeeritud kindlustatutele kompenseeritavateks ravimite kulu kasvuks ligikaudu 4,4%, mis ei ole küll samuti vastavuses haigekassa nelja aasta eelarve prognoosiga, kuid mis ületas vähemalt inflatsiooni, kärpis juhatus kompenseeritavate ravimite eelarve kasvu 1,1%ni.

"Selline järkjärguline ravimite kompenseerimise vähenemine ohustab tõhusate ja eeskätt uute ravimite kättesaadavust," sõnas Tapfer. "Sisuliselt tähendab see seda, et järgmisel aastal pole innovatiivsetel ja tõhusatel ravimitel Eestisse asja," lisas ta.

Eesti patsiendid on Tapferi sõnutsi innovatiivsete ravimite kasutuselevõtu osas vaeslapse ossa jäänud. Ta viitas aastatail 2009-11 tehtud uuringule, mille andmeil on Eestis muutunud kättesaadavaks 23% uutest ravimitest. "Ka kulutused retseptiravimitele inimese kohta on Eestis OECD riikide madalaimad, veel väiksemad on need ainult Tšiilis ja Poolas," lisas Tapfer.

Ravimitootjate liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all. Liitu kuulub 23 liiget, kelle turuosa ravimiturul on 80%.

Hetkel kuum