Indrek Kald • 19. detsember 2013 kell 13:56

Eesti Raudtee allkirjastas palgaleppe

Täna allkirjastas AS Eesti Raudtee kollektiivlepingu palgakokkuleppe raudteelaste ametiühinguga, lepe jõustub uuest aastast.

Leppes sätestatud palgatõus puudutab eelkõige madalama palgaga töötajaid.Eesti Raudtee juhi Ahti Asmanni sõnul on aktiivne koostöö Eesti Raudtee ja raudteelaste ametiühingu vahel viinud efektiivsema ja tulemuslikuma töökorralduseni ning inflatsioonist kiirema palgatõusuni eelkõige madalama palgaga töötajatele. "Efektiivsuse kasv ja töötajate rahulolu on oluline mõlemale poolele," lisas ta pressiteates.

Eesti raudteelaste ametiühingu juhatuse esimees Oleg Tšubarov märkis, et ehkki olukord raudteesektoris on raske, on sõlmitud kokkulepe töötajatele ilusaks jõulukingituseks ning säilitab töörahu ka tuleval aastal.

"Leppisime kokku, et personaliküsimused vaadatakse üle ka järgmisel aastal ning vajadusel toimuvad korrigeerimised. Eesmärgiks ei ole kõike lõplikult lukku panna, vaid tagada pidev arengupotentsiaal," selgitas ta.

Hetkel kehtiv kollektiivleping, mis sätestab töötasustamise, töö- ja puhkeaja, tööstaaži arvutamise, sotsiaalsete garantiide jm töösuhteid reguleerivad tingimused, allkirjastati tänavu 9. jaanuaril ning see on jõus järgmise aasta lõpuni.

Hetkel kuum