Ave Lepik • 26. veebruar 2014 kell 9:24

Peaprokurör taotleb Toobalilt ja Laasilt puutumatuse võtmist

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas täna õiguskantslerile taotluse riigikogu liikmete Priit Toobali ja Lauri Laasi saadikupuutumatuse võtmiseks.

Riigikogu liikme Urbo Vaarmanni kohta esitas Aas taotluse läinud reedel.

Riigi peaprokurör Norman Aas esitas täna õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks.

Riigiprokuratuur soovib esitada riigikogu liikmetele Priit Toobalile ja Lauri Laasile süüdistuse eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises, kui nad kallutasid Ivor Onksioni ebaseaduslikult sisenema Hannes Rummi meilikontole ja edastama neile seal olevad e-kirjad.

Lisaks soovib riigiprokuratuur esitada süüdistuse Toobalile, et ta võltsis viit Keskerakonna kassa sissetulekuorderit, mis kajastavad tegelikkuses mitte asetleidnud sularahaannetusi kokku summas 11 030,28 eurot.

Seoses Toobali kui erakonna juhtivtöötaja ja pädeva esindaja tegevusega on kahtlustatav ka juriidiline isik MTÜ Eesti Keskerakond. Lisaks on samas kriminaalasjas kahtlustatav Ivor Onksion seoses ebaseadusliku sisenemisega Hannes Rummi meilikontole ning seal olevate e-kirjadega tutvumise ja edastamisega.

Tegemist on sisuliselt sarnaste taotlusega, millega riigi peaprokurör pöördus õiguskantsleri poole juba 7. septembril 2012. aastal. Eelmised taotlused saatis õiguskantsler tagasi, leides need põhiseadusega vastuolus olevateks.

Erinevalt eelmistest taotlustest ei taotle riigiprokuratuur enam luba Toobalile süüdistuse esitamiseks erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises. Riigiprokuratuur lõpetas nimetatud kahtlustuses kriminaalmenetluse, kuna tänavu jaanuaris võttis riigikogu vastu erakonnaseaduse muutmise seaduse, millega on kuriteona karistatav erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmise alates vähemalt 35 000 eurost.

Läinud reedel esitas riigi peaprokurör õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek anda nõusolek võtta riigikogu liikmelt Urbo Vaarmannilt saadikupuutumatus, et Lõuna ringkonnaprokuratuur saaks menetleda talle esitatud süüdistusakti.

Vastavalt põhiseadusele on riigikogu liige puutumatu ning teda saab kriminaalvastutusele võtta ainult õiguskantsleri ettepanekul riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Hetkel kuum