25. märts 2014 kell 21:00

Järgmine Facio läheb pankrotti

Eile toimus Harju maakohtus pankrotiistung, kus võlgnikuks Facio Ehituse OÜ. See on järjekorras viies Toomas Trompi, Riho Kalve ja Kaido Saveljevi Facio nimekuju sisaldanud firma, mis miljonitesse eurodesse ulatuvate võlgade saatel pankrotiga lõpetab.

Facio juhatuse liige Riho Kalve rääkis istungil, et firma maksejõuetuse on põhjustanud 2009. aasta majanduskriis. Kalve sõnul on selle tulemusel sissenõutavaks muutunud mitu firma käendatud kohustust. Samuti tunnistas ta, et riigihangetel edukalt esinenud firma on jätnud maksmata alltöövõtjatele.

Tõepoolest, kui Facio Ehituse võlgasid lähemalt vaadata, siis alltöövõtjatele on firma võlgu jäänud umbes miljon eurot. Võlad on pikaajalised.

Näiteks nõuab üks pankrotiistungil osalenu, OÜ Mentonix juht Rein Talpsepp sisse juba neli aastat vana võlga, mille suurus on 20 000 eurot. Mentonix tegi Faciole allhanget Virtsu sadama ehitusel ning osa rahast jäi saamata. “Tol hetkel öeldi kohe ära, et hange oli allahinnatud ja meil raha ei ole. Peab leppima vähemaga,” rääkis Talpsepp. Mentonix seda nii ei jätnud ja läks kohtusse ning sai ­õiguse. Raha pole aga Faciolt tulnud.

Arvel 1,39 eurot. Tegelikult on üsna suur kartus, et raha ei tulegi. “Eks me vaatame, kuhu need rahad on kadunud, võib-olla saab midagi tagasi. Praegu tundub, et varasid küll ei ole, aga võib-olla kuskil mujal on peidetud,” lootis Talpsepp pankroti­menetluse peale.

Facio Ehituse ajutine pankrotihaldur Peeter Sepper on firma reaalse varana tuvastanud arveldusarvele jäänud 1,39 eurot. Ettevõttel oli küll bilansi järgi üle kahe miljoni euro eest nõudeid omanikega seotud teiste firmade vastu, kuid tegelikkuses on need väärtusetud. Seda põhjusel, et need teised firmad on kas ise pankrotis või varatud. Selle kõrval on ajutine haldur tuvastanud firma bilansi­järgseid kohustusi 1,55 miljoni euro eest, kuid märkis istungil, et sinna lisanduvad bilansivälised kohustused, mis kasvatavad summa 4,89 miljoni euroni.

Nende kohustuste hulka kuuluvad nii võlad allhankijate kui ka Swedbanki ees, kuid samuti on firma käendanud oma sidusettevõtete kohustusi 3,3 miljoni euro eest.

Raske juhtimisviga. Kui Facio juhatuse liige süüdistab probleemides eelkõige majanduslangust, siis ajutine pankrotihaldur Sepper märkis, et tegemist võib olla ka raske juhtimisveaga. Asi on selles, et Facio Ehituse OÜ jagunes 2012. aasta lõpus selliselt, et osa varast läks üle Facio Eesti OÜ-le. “Ette­võte läks sinna üle koos töötajate ja varadega, kohustused jäid Facio Ehitusele,” selgitas Sepper. Teisalt on tema sõnul  jagunemine toimunud korrektselt ja seetõttu on jagunemise tulemusel üle läinud vara tagasivõitmise võimalused üsna piiratud, kui neid üldse on. “Võlausaldajatel on võimalus esitada hagi Facio Eesti vastu,” lisas ta.

Ei tunnista süüd. Kalve ei olnud viitamisega raskele juhtimisveale nõus. Tema sõnul oli jagunemis­lepingus fikseeritud, et nii Facio Ehituse kui ka Facio Eesti vastutavad kohustuste ees solidaarselt.

Uuele firmale läks üle vaid immateriaalne põhivara ja töölepingud, muu vara jäi Facio Ehitusele. “Minu hinnangul pole tehtud midagi sellist, mis kahjustaks võlausaldajate huve,” ütles Kalve. “Mina küll midagi pahatahtlikku teinud ei ole,” lisas ta.

Kohus teeb pankroti väljakuulutamise määruse 17. aprillil. Selleks ajaks peaks selge olema ka see, kas võlausaldajad soovivad menetlusega jätkata või ootab pankrotti ees raugemine.

Facio kui fööniks

Facio Ehituse võlasaaga on praeguseks veninud juba aastatepikkuseks. Pidevad probleemid alltöövõtjatega on asja üks külg. Teisel küljel on firma suur tasumata jäänud maksukohustus.

Asi puudutas aastaid 2004 kuni 2007, mil tegutses veel üks Facio Ehituse AS. Süüdistuse järgi esitas firma käibedeklaratsioonides ning tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmeid. Kokku jäi selle tulemusel riigile maksutuluna laekumata 851 000 eurot.

Metamorfoosid. Kohtuasja ja maksuvõla maha­raputamiseks muutus AS Facio Ehitus ASiks Räga ning selle kõrval sündis uus Facio Ehituse OÜ. Tänavu jaanuaris avaldatud riigikohtu lahendiga mõisteti nii Räga kui ka uus Facio Ehituse kriminaalasjas ­õigeks. Põhjuseks see, et Räga oli selleks hetkeks juba pankrotis ja pankrot oli lõppenud raugemisega. Räga pankrot kuulutati välja eelmise aasta suvel ning novembri alguses rauges vara puudusel. Maksuameti nõue ettevõtte vastu oli koos intressidega selleks ajaks kasvanud 1,3 miljoni euroni ja see kanti maha.

Kasutab ära lünki seaduses. Facio Ehituse OÜd polnud aga kuriteo toimumise ajal veel sündinud ning seaduse järgi ei saanud ka teda karistada. Riigikohus märkis, et selletaoliste probleemide paremaks lahendamiseks tulevikus oleks tarvis seadusi muuta.

Pankrotte ja võlgu annab kokku lugeda. Lisaks on praeguseks pankrotti läinud veel samade omanikega seotud Elinord Ehitus OÜ (end Facio Grupp), Torutööde Projektijuhtimise OÜ (end Facio Enviro) ja CPK Elekter OÜ (end Facio Elekter). Ettevõtete ülesjäänud kohustusi kokku lugedes sai Äripäev detsembris suurusjärguks 15 miljonit eurot.

Pankrotti minevast Facio Ehituse OÜst on omakorda jagunenud järgmine firma – Facio Eesti OÜ. Selle kõrval on Facio omanikud loonud ka uue ettevõtte Riito Ehituse AS, mis endiselt riigihangetel edukalt esineb.

Hetkel kuum