27. märts 2014 kell 14:24

Venemaalased õigustavad tsensuuri: see on riigi huvides

Suurem osa venemaalasi leiab, et riigi huvides on õigustatud tsensuur ja info summutamine, selgus täna avaldatud fondi "Ühiskondlik arvamus" küsitluse tulemustest.

1500 küsitlusele vastanust suhtus 72% tsensuuri rahulikult ja leidis, et on teatud ühiskonnale olulised probleemid, mille puhul on õigustatud osaline avalikustamine, vahendas lenta.ru.

Seejuures on viimase aastaga kasvanud peaaegu kaks korda nende inimeste hulk (54%), kes leiavad, et on normaalne varjata infot riigi huvides. Sellist seisukohta esindavad enamasti vanemad inimesed (79%). Noorematest vastanutest neljandik tunnistas, et nende jaoks jääb mõnikord vajalik info kättesaamatuks.

Kaks kolmandikku vastanutest leidis, et Vene massimeedia kajastab päevasündmusi objektiivselt: 62% tunnistas, et usaldab riiklikku meediat rohkem kui erakanaleid, samas jäi iga viies vastaja selle küsimuse puhul vastuse võlgu.

Samuti selgus küsitlusest, et suurem osa venemaalasi saab uudiseid tänu kesktelevisioonile (88%), 41% saab info Internetist, 28% kohalikust telekanalist, 17% üleriigilistest lehtedest, 13% riigiraadiost, 10% kohalikust lehest ning 5% kohalikust raadiojaamast.

Hetkel kuum