5. mai 2014 kell 5:32

Planeerimisseaduse eelnõu hakatakse avalikult arutama

Riigikogu majanduskomisjon arutab täna avalikul istungil planeerimisseaduse eelnõu ning istungist riigikogu konverentsisaalis toimub ka veebiülekanne.

Arutelule on kutsutud siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, maastikuarhitektide liidu, arhitektide liidu, planeerijate ühingu, linnade liidu ja maaomavalitsuste liidu esindajad. Ülejäänud huvitatud osapooltel on istungil võimalik arvamust avaldada eelnimetatud osalejate vahendusel. Samuti osaleb arutelul eelnõu algatajana justiitsministeerium.

Eelnõu eesmärk on kehtestada uus planeerimisseadus, mis korrastab planeerimise valdkonda puudutavat õigust. Eelnõu on osa planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimisest. Eelnõus on planeeringud ja nende menetlused eristatud liikide kaupa. Lisaks juba kehtivas seaduses olemasolevatele üleriigilisele, maakonna-, üld- ja detailplaneeringule on eelnõus uute liikidena välja toodud riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, mida nõuavad riigi või rahvusvaheliselt seisukohalt tähtsad ehitised.

Eriplaneeringute koostamisel on kohustuslik kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha leidmiseks kaaluda alternatiivseid asukohti. Erimenetluses kehtestatud planeeringu alusel on võimalik alustada ehitusprojekti koostamist. Eelnõu järgi on kohalikul omavalitsusel võimalik üksikelamu ehitamise korral detailplaneeringu menetlusest loobuda ja asendada see projekteerimistingimustega. Seejuures tuleb järgida piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringut. Lisaks on sätestatud detailplaneeringu menetlemisele tähtajaks kolm aastat.

Eelnõu läbis riigikogu täiskogus esimese lugemise 25. veebruaril ja on saanud seejärel väga palju arvamusi.

Istungi ülekannet saab jälgida siit: http://live.riigikogu.ee/v/live/index2.html

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum