4. juuni 2014 kell 21:00

Maksuamet lükkas ümber ettevõtjate hirmud

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad hakkama oma töötajaid maksu- ja tolliametis registreerima. Juulis rakenduva töötajate registri tõttu ettevõtjatele probleeme valmistanud kohti selgitas maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juht Rivo Reitmann.

Kuidas teha töötajate registreerimine ettevõtjale võimalikult valutuks, et nad ei peaks asjatult maksma sotsiaalmaksu inimestelt, kes on tulnud ajutiselt tööle, aga ei ilmu mõne päeva pärast enam kohale? Oluline on aru saada, et registreeritakse töösuhe. Ajutine töötaja tuleb samamoodi registrisse kanda, sest eeldus on, et see töösuhe algab. Kuna me eeldame, et ta tuleb tööle, aga ta esimesel päeval tegelikult ei tulegi, siis ei ole tööandjal ju kohustust maksta. Aga kui ta ikkagi tuleb ja me kontrollime, siis ta peab olema registris. Kui on selline töötaja, kus ei ole kindel, kas ta tuleb, siis selleks ongi lihtsustatud registreerimine ­SMSiga. Kui näiteks töödejuhataja vaatab, et see inimene tegelikult ei tulnud, siis personalitöötaja saab selle kande lihtsalt tühistada ja see ei lähe mujale infosüsteemidesse edasi.

Kui inimene ei tule pärast 1–2 päeva tööl olemist enam tagasi ja temast ei teata midagi, kas siis tasub igaks juhuks kanne tühistada või on mõni muu võimalus? Kui ma töötaja registreerin ja mõne aja pärast tühistan selle kande, siis kui tegin väljamakse, tuleb see muidugi deklareerida, aga kui seal tegelikult makset ei olnud, siis ei pea. Lihtsalt meie jaoks võib tekitada küsimusi, kui on palju töötajaid, aga nad ei ilmu kunagi TSD-le (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispenisoni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon – toim). Siis me ilmselt küsime mingil ajal, mis seal toimub. Kui ta lahti seletab, siis ei ole midagi. Kui neid on palju ja kogu aeg, siis on meie eeldus, et ta mängibki nendega. Töötajad peavad olema registris, see on eeldus, ja ettevõtja peab olema suuteline põhjendama, kuhu need inimesed siis kadusid.

Kui ettevõttel on tarvis hooajaliselt palgata korraga palju inimesi, kas neid saab võimalikult väikse ajakuluga registrisse kanda? Jah, oleme teinud sellise variandi, et ta saab CSV-failiga andmed korraga üles laadida. Siis ei pea ükshaaval sisestama.

Miks on vaja registreerida vabatahtlikke ehk inimesi, kes ei saa töötasu? Vabatahtliku puhul ei ole seaduses selgelt lahti kirjutatud, mis see vabatahtlik töötamine on. MTÜdes ja kampaaniates on see normaalne, et inimene läheb ja aitab midagi teha, sellest ta raha ja hüve ei saa. Aga need ettevõtted, kes on loodud kasumi teenimiseks ja kasutavad vabatahtlikku tööjõudu, peavad need isikud registreerima, sest vabatahtlik teenib ikkagi sellele ettevõttele kasu. Muidu oleme jälle selle olukorra ees, kus läheme riskisektorisse kontrollima ja seal öeldakse, et nad on kõik siin vabatahtlikud ja tulid mulle appi.

Töötamise liikide all on abikaasatasu, mida see tähendab? See puudutab FIEsid – neil on võimalik kindlustada oma abikaasa, maksta tema eest sotsiaalmaksu ja siis tuleb samamoodi kanda registrisse. See ei ole otseselt töötamine.

Kui hästi on maksuamet uue registriga valmis? Testversioon ei olnud teil veel töökorras. Me veel testime seda. Loomulikult arenduse käigus teeb arendaja vigu, kus me testime üle ja teeme siis korda. See on tavapärane arendusprotsess, mida teeme selles tempos, et juuni lõpuks on korras ja valmis.

On see kindel, et selleks ajaks saab valmis? Praeguse seisu järgi meil ei ole riske. Nii arendaja kui ka meie enda IT-pool on kinnitanud, et kõik ressursid on seal, et teha register selleks ajaks valmis.

Te ütlesite, et maksuamet tõhustab kontrolli, aga varem olete öelnud, et tööjõudu selleks juurde ei palgata. See on puhtalt sisemine efektiivsus ja prioriteetide seadmine. Kuna ümbrikupalk on meie jaoks selge prioriteet, siis me suuname oma jõud sinna. Töötamise registri kanne annab meile lihtsuse, et saame registrikannet kontrollida ega pea kohe tegema tervet maksumenetlust. Varasem praktika oli ju see, et meil ei olnud infot, kas ta peaks seal tööl olema. See tuli palgaaruandele, kuhu ta jõuab sisuliselt kaks kuud hiljem – see kuu töötan, järgmine kuu saan palga, see deklareeritakse ülejärgmine kuu. Nüüd me saame kohe aru, kas inimene peab olema seal tööl või mitte.

Kuidas jõutakse eraehitusi kontrollima? See käib ikka analüüsipõhiselt. Me jälgime, mis turul toimub, meie analüüsivõimekus on suhteliselt hea. Selle järgi valime objektid, kuhu me läheme, aga me ei saa öelda, nii et oleme ainult ühes sektoris ja teisi ei puuduta. Eks see analüüs käibki laiemalt. Sellepärast ei ole ka töötajate register mõeldud ühele sektorile, sest sektori EMTAK koodi (Eesti majanduse tegevusalade kood – toim) äriregistris muuta on 10 minuti küsimus. Me jälgime, kuidas isikud käituvad ja mida nad teevad.

 

Taust

Üks nädal üleminekuajaks

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juht Rivo Reitmann selgitas, et uuele registreerimise korrale ülemineku aeg on üks nädal, mille jooksul on ettevõtjail aega süsteemiga tutvuda. “Teisest nädalat ootame, et andmed on registris korras,” ütles Reitmann.Töötajaid saab registreerida e-maksuametis, X-tee kaudu, maksu- ja tolliameti büroos ja lihtsustatud korras ka telefoni või SMSiga. Registri loomisse on kaasatud haigekassa, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon, politsei- ja piirivalveamet ning maksu- ja tolliamet.

 

Tasub teada

Juulis hakkab töötajate registreerimisel kehtima uus kord

Peamised muudatused 1. juulist:Töötaja tuleb registreerida enne faktilist tööleasumist (kehtiva korra järgi 7. kalendripäevaks).Registreerimine toimub maksu- ja tolliameti juures, mitte enam haigekassas (haigekassa senised andmed kantakse automaatselt uude registrisse üle).Registreerida tuleb kõik töötamised, sõltumata lepingust, mille puhul tekib Eestis maksukohustus; lisaks ka vabatahtlikud töötajad.

Mis muutub töötamise registri rakendudes?Haigekassa Töötamise registrisse viiakse ravikindlustuse andme­kogust kehtivad töötamisega seotud kindlustusandmed üle seisuga 30.06.2014.Haigekassasse edastatakse töötajate kindlustamiseks andmed töötamise registrist automaatselt, mistõttu ei ole haigekassale enam töötajate andmeid vaja esitada.Andmed liiguvad haigekassale üks kord ööpäevas, kui kõik ravikindlustuse määramiseks vajalikud andmed on töötamise registrisse esitatud (nt lihtsustatud korras registreerimisel andmeid haigekassale ei edastata, kuna osa vajalikke andmeid on puudu).Praeguses tööandjatele mõeldud kindlustusandmete edastamise teenuses riigiportaalis ei ole tööandjatel enam võimalik kindlustusandmeid muuta alates 1. juulist. Seal säilib võimalus ravikindlustatute nimekirjade kontrollimiseks ja ülevaate saamiseks.

Töötukassa Tööandjail ei ole vaja enam töösuhte lõppemise korral töötajale väljastada tööandja tõendit ja töösuhte lõpetamise dokumente.Töötuna arvele võttes ning töötushüvitisi taotledes väheneb vajadus esitada täiendavaid dokumente, sest hüvitiste taotlemiseks ja määramiseks vajalikud andmed (töötamise aeg ja töösuhte lõpetamise põhjus) saab loodavast registrist.

Maksu- ja Tolliamet Töötaja saab kontrollida, kas tema töötamine on registreeritud ning kas temale tehtud väljamaksed on deklareeritud ning maksud tasutud.

Kuidas ja kus saab töötamise registreerida?e-maksuametis/e-tollis, kas käsitsi sisestades või failiga laadides.X-tee kaudu masin-masin liidesega, saates registrisse oma ettevõtte või asutuse personaliprogrammides sisalduvad töötamise andmed.Lihtsustatud korras saab esmase registreeringu teha ka telefoni või SMSi teel. Kuna lihtsustatud registreering hõlmab vaid osa nõutavatest andmetest, tuleb registreeringut kindlasti seitsme kalendripäeva jooksul täiendada ja registreerimine n-ö lõpuni viia.Töötamise alustamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks, mis praktikas võibki tähendada vahetult enne töö alustamist. Töötamise peatumise ja lõpetamise registreerimiseks on tööandjal aega kümme kalendripäeva alates töötamise peatumise või lõpetamise päevast. 

Registri kasutajad:Haigekassa – ravikindlustuse määramiseksTöötukassa – töötuna arvele võtmiseks, arveloleku lõpetamiseks, töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise määramiseksSotsiaalkindlustusamet – töötamise fakti kontrollimiseksPolitsei- ja piirivalveamet – välismaalaste töötamise tingimuste järelevalveks.

Hetkel kuum