Indrek Kald • 11. juuni 2014 kell 8:27

Vuti MM on toonud kaasa keelatud reklaame

Lähenev jalgpalli MMi valguses on tarbijakaitseamet täheldanud reklaamitellijate ja -teostajate üha kasvavaid soove ja püüdlusi avalikustada reklaame, mis on kas reklaamiseaduses sätestatu piirimail või rikuvad seadust.

Amet juhib reklaamitellijate, -teostajate ja ka -avalikustajate tähelepanu asjaolule, et reklaamiseaduse kohaselt on hasartmängureklaam keelatud.

Tarbijakaitseamet meenutas pressiteates, et hasartmängureklaamile kehtestatud keelud koos erisustega on reguleeritud reklaamiseaduse paragrahvis 21. Selle sisu avamiseks on amet koostanud ja turuosalistele laiali saatnud selgituskirja.

Kui reklaamide tellimisel, teostamisel või avalikustamisel tekib reklaamiseaduse tõlgendamisel probleeme, on mõistlik eelnevalt ametiga konsulteerida.

Hasartmängureklaam on reklaamiseaduse peatükis, millega reguleeritakse selliste kaupade või teenuste reklaame, mis on keelatud. Lubatud on hasartmängukorraldaja kaubamärgi eksponeerimine või sponsorteate avalikustamine, mille avalikustamise kaalumisel tuleb olla eriti tähelepanelik ja vastutustundlik.

Tarbijakaitseamet juhib ühtlasi tähelepanu asjaolule, et reklaamiseaduse kohaselt on reklaamikeelu eiramine väärtegu ning karistatav rahatrahviga. Väärteo toimepaneku eest vastutavad ühtviisi nii reklaamitellija, -teostaja kui ka -avalikustaja.

Hetkel kuum