17. august 2014 kell 21:00

Piimatootja sattus rindele ja kannab suurimat kahju

Käimas on majandussõda , mida juhivad poliitikud ja riigijuhid. Rindele on aga sattunud põllumehed, piimatootjad  nende hulgas. Majandussanktsioonide kehtestajad ei ole nende arvamust küsinud.

On ootuspärane ja loomulik, et põllumehi kui  Venemaa impordipiirangute omal nahal kõige valusamini talujaid  ei  jäeta  tagala toetuseta  ning  nende toetamiseks rakendatakse solidaarse vastutuse põhimõttel toimivaid abinõusid – samamoodi, nagu mõni aeg tagasi päästeti  Euroopa pankasid.

Et piima ei peaks kraavi valama. Nädala aja jooksul pärast impordipiirangute sisu avaldamist on toorpiima hinnad langenud  alla  tootja  kulutuste taset. Praegu  tegeleb piimatootja sellega, et  iga päev lüpstud piima ei peaks kraavi valama. Läbirääkimised hinna üle on järgmine etapp.

Piimatööstused  on väga kiirelt langetanud toormehindu,  viidates  hindade langusele börsidel. Linnapiimatoodete  hinnalangust  meie poodides pole aga märgata.

Leedu piimatööstus lõpetas ühepoolselt Eesti piimaühistuga  piima ostu-müügi lepingu  kolmepäevase etteteatamisega, viidates vääramatule jõule. Eesti piimatööstus  küsis  piimatootjate  ühistult  piimast pulbrivalmistamise eest  rohkem kui kaks korda kõrgemat teenustöö hinda võrreldes nädal  aega tagasi  kehtinud  hinnaga. Need  faktid  kinnitavad, et  kriisiolukorras püütakse raskused  lükata esmatootja kaela.

Piimatootjate huvid vajavad kaitset. Praegu on Eesti piimatootjatel kõige õigem aeg  otsustada ühinemine  suuremahulise ühise piimatöötlemise projektiga  Eestis, kus  piimatootjate huvid  on kaasomanikena  paremini  kaitstud. Ühisprojektis ühendatakse  piimatöötleja ametioskused, toimivad kaubamärgid  ja turustamise kogemused majandusliku huviga müüa oma tööstusele kvaliteetset toorpiima. Piima varumine  ning  piimatoodete turustamine toimub  ühise juhtimise all. Ühistööstuse kasum jaotatakse töötleja  ja tootja vahel. Projekti  toetamine on planeeritud  Eesti maaelu arendamise kava (MAK) vahenditest ja sellest on suur abi  riskide maandamisel  majanduskriiside tekkimise vastu. See on ettepanek põllumajandusministrile  toetamisotsuse tegemisel.

Hetkel kuum