Rainer Saad • 26. august 2014 kell 10:15

Tallinn: Kaubamajalt nõutav maks on seaduslik

Raepressi teatel ei ole Tallinna Kaubamajal õigus nõuda reklaamimaksu tagasi, kuna see on kooskõlas seadusega.

Eile saatis Tallinna Kaubamaja välja börsiteate, et Tallinnalt, Tartult ja Pärnult nõutakse tagasi 550 000 eurot reklaamimaksu, mis tasuti 2011 juunist kuni 2014 juulini. Kaubamaja teatel on reklaamimaksu regulatsioon vastuolus põhiseadusega ning riigikohtu praktikaga.

Järgneb Raepressi kommentaar:

Tallinna linn on seisukohal, et reklaamimaks on kohalike maksude seadusega ettenähtud kohalik maks ning see on kooskõlas seadusega. Kohalikud omavalitsused saavad õiguspäraselt eeldada, et niikaua kui maks on seadusega ettenähtud, on see kooskõlas põhiseadusega. Õiguskantsler ja ükski kohus ei ole seni tuvastanud reklaamimaksu vastuolu põhiseadusega.

Põhiseaduse § 157 kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus seaduse alusel kehtestada ja koguda makse ning panna peale koormisi. Et kohalikul omavalitsusel tuleb otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi ja täita ka talle riigi antud avalikke ülesandeid, peavad talle olema tagatud ka selleks piisavad rahalised vahendid ning õigus omavastutuslikuks tulude ja kulude planeerimiseks seadusega sätestatud raames.

Kaubamaja ASi esindav advokaadibüroo Sorainen on püüdnud riiklike maksude suhtes kehtivaid nõudeid laiendada kohalikele maksudele, mis ei ole põhjendatud. Reklaamimaksu põhiseadusevastasuse seisukohad on advokaadibüroo Sorainen ka 2013, aastal kohtule esitanud, kuid need lükati ümber ja riigikohus kaebusele menetlusluba ei andnud.

Advokaadibüroo Sorainen esitas ka selle aasta märtsis taotluse riigikogule reklaamimaksu kustutamiseks kohalike maksude seadusest samal motiivil, kuid rahanduskomisjon, põhiseaduskomisjon ega rahandusministeerium tuvastanud reklaamimaksu regulatsiooni vastuolu põhiseadusega.

Hetkel kuum