Marta Jaakson • 25. november 2014 kell 12:50

SKP arvutamise muutus lõi euroliidu eelarve sassi

Euroopa Liit  Foto: Andras Kralla

Seoses SKP arvutuse meetodi muutusega tuli ümber arvutada kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide panus ühisesse europatta.

1. detsembril jõustub määrus, millega Eestil tuleb seoses uue SKP arvutamisega maksta 6,4 miljonit eurot vähem. Kui Eestil sissemakse vähenemisega ilmselt vastuväiteid ei ole, siis Suurbritannia peaminister David Cameron on öelnud, et Inglismaa oma 2,1 miljardi suurust sissemakset ei kavatsegi teha.

Küsimusele, mis saab siis kui Inglismaa tõesti ei maksa, ei soovi vastata ei Euroopa Komisjoni Eesti esindus ega ka rahandusministeerium.

Ministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Ott Heinapuu kinnitas aga, et liikmesriigid on uue kuu alguses jõustuva määruse tekstis kokkuleppele jõudnud. Maksed tuleb teha hiljemalt 1. detsembril. „Kuna määruse muudatus jõustub hiljem tagasiulatuvalt, võtavad hilisemad maksjad riski, et kui liikmesriigid määruse muudatust Euroopa Liidu nõukogus heaks ei kiida, peavad nad hilinenud makselt intressi tasuma hakkama,“ märkis Heinapuu.

Euroopa Komisjoni Eesti esindus kinnitas, et uus SKP arvutamise metoodika eelarvet üldiselt ei mõjuta.

Euroopa Komisjon korrigeerib tänavuses kuuendas paranduseelarves (DAB 6/2014) eelarveaasta viimase kvartali omavahendite prognoose. Korrigeerimine on eelkõige seotud VAT ja RKT põhinevate omavahendite saldodega ning ELi tollimaksude laekumisega.

DAB 6 korrigeerib Euroopa Liidu tulu eelarvesse alates tollimaksudest, mida koguneb 420 miljoni euro võrra rohkem ning samuti tagastatakse liikmesriikidele 9,5 miljardit eurot. 9,5 miljardit eurot on eelarve ülejääk, mis tekkis uute RKT ja SKP arvutamise meetodite tõttu.

Euroopa Liidu eelarvesse tehtavate sissemaksete muutus.  

Kuus paranduseelarvet

2014. aastal on Euroopa Komisjon esitanud ühtekokku kuus paranduseelarvet (DABi). DAB 1 võeti vastu juulis ja see ei mõjutanud eelarve suurust ega sissetuleku allikad. Tegemist oli sisemiste ressursside ümberkorraldamisega.

Paranduseelarvega DAB 2 jagati aprillis liikmesriikidele tagasi 1 miljard eurot. Ülejääk tekkis 2013. aasta eelarvest.

DAB 3 keskendus tõsistele eelarvest puuduvatele sissemaksetele. Kulude katmiseks vajati täiendavalt 4,7 miljardit eurot.

Eelarve parandus hõlmas ka 2014. aasta kasumiprognoosi ümbervaatamist, peamiselt trahvide ja intressimäärad ülevaatamist. See esitati mais 2014.

DAB 4-ga lisati peamiselt trahvide eest eelarvesse 2 miljardit eurot. See esitati 2014. aasta juulis. 17. oktoobril võttis komisjon vastu kirjaliku muutmisettepaneku, kus DAB 4 uued andmed näitasid rohkem tulu - 374 miljonit eurot.

DAB 5 on eelarveparandus, mille raames tegi komisjon ettepaneku käivitada solidaarsusfond loodusõnnetustega Itaalias, Kreekas, Sloveenias ja Horvaatias. See moodustab veidi alla 47miljoni euro.

DAB 6-ga korrigeeriti seoses uue arvutusmeetodi kasutuselevõtuga ELi eelarve prognoositud tulu alustades suurenevatest tollimaksudest. Samuti tagastab komisjon liikmesriikidele 9,5 miljardit eurot.

DAB 7 paranduseelarvega eraldatakse solidaarsusfondi kasuks Serbiale, Bulgaariale ja Horvaatiale lisaks 79 miljonit eurot.

Hetkel kuum