Piret Reiljan • 10. veebruar 2015 kell 13:16

Lõplik: Bakuu-afääri osalised süüdi

Tõnis Haavel, Harles Liiv ja Erki Piirsalu Bakuu-afääri istungil Harju maakohtus.  Foto: Andras Kralla

Riigikohus ei võtnud menetlusse Bakuu-afääri kohtualuste kaebusi ja seega jäi jõusse Tallinna ringkonnakohtu süüdimõistev otsus Erki Piirsalu, Tõnis Haaveli ja Harles Liivi ning Gild Financial Advisory Servicesi suhtes.

Piirsalu mõisteti süüdi investeerimiskelmuses, teised kelmusele kaasaaitamises. Piirsalu karistusena jäi jõusse 2 aastat tingimisi vangistust, Haaveli ja Liivi puhul 7 kuud tingimisi vangistust ja seda kõigi puhul kolmeaastase katseajaga.

Gild Financial Advisory Servicesi (praeguse nimega AS GFAS) suhtes jäi jõusse rahaline karistus 50 000 eurot.

Süüdimõistetutel kukil hiigelnõue

Koos kriminaalasjaga menetletud Bakuu-afääri investorite tsiviilhagi rahuldas Tallinna ringkonnakohus pea täielikult, mis tähendab, et süüdi mõistetud kohtualuste vastu jäigi jõusse hiigelnõue. Piirsalu, Haavel, Liiv ja GFAS peavad kohtuotsuse kohaselt investoritele hüvitama umbes 7 miljonit eurot.

Harju maakohtule uueks arutamiseks saadeti ringkonnakohtust tagasi nelja investori hagid: Pirshagi OÜ, OÜ Tertius, Marijus Kalesinskas ja Mindaugas Girjotas. Nende nelja hagi maht on aga kokku u 120 000 eurot, mis on vaid pisike osa kogu tsiviilhagist.

Leedulase Šarunas Skyriuse suhtes lõpetas Tallinna ringkonnakohus kriminaalmenetluse kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu.

Prokurör: olen rahul

Bakuu-afääri kriminaalasja prokurör Steven-Hristo Evestus on pikalt kestnud menetluse lõpptulemusega rahul, kuna kohtus sai juhtum sama hinnangu, mille temagi prokurörina oli andnud. Evestus ütles, et ta pidas küll väga tõenäoliseks, et riigikohus võtab asja menetlusse, kuna investeerimiskelmuse süüdistust pole varem Eesti kohtutes arutatud, kuid samas ei takista riigikohtu otsus asi menetlemata jätta tema sõnul investeerimiskelmuse juhtumite võimalikke menetlusi tulevikus. Näiteks on vahepeal juba täpsustatud seadusandlust selles suunas, et taoliste asjade menetlemisel oleks tulevikus vähem õiguslikke probleeme.

Advokaat Maria Mägi-Rohtmets, kes esindas kahju kannatanud investoreid tsiviilhagis, oli kohtulahingu tulemusega samuti rahul. "Loodan väga, et sellega on lõppenud soov lennutada raha piiriüleselt näilikult keeruliste skeemide kaudu teistesse majandusruumidesse ja sealt niinimetatud nõustajate taskusse," märkis ta.

Pääsesid siiski reaalsest vangistusest

Harju maakohus mõistis mullu 30. mai kohtuotsusega Bakuu-afääri kohtualused reaalselt vangi 3-6 kuuks. GFASile mõisteti esimeses kohtuastmes 150 000 eurot rahalist karistust. Teises kohtuastmes seega kergendati kohtualuste karistusi märgatavalt, välja arvatud tsiviilhagi osas.

TAUST

Esimene investeerimiskelmuse protsess

2007. aasta 18.–26. juulil korraldas GFAS kinnise võlakirjade emissiooni planeeritud kogumahus 16,5 miljonit eurot. Raha laekus investoreilt reaalsuses kokku veidi üle 12 miljoni euro.

2012. aasta juunis ehk üle kahe aasta tagasi saatis riigiprokuratuur kohtusse investeerimiskelmuse kriminaalasja, millest sai alguse Eesti esimene investeerimiskelmuse kohtuprotsess.

Investeerimiskelmuse täideviimise süüdistus esitati Bakuu-afääris Erki Piirsalule, kelmusele kaasaaitamises ­Tõnis Haavelile, Harles Liivile ja ­Šarunas Skyriusele. Kõik süüdistatavad on varem karistamata. Juriidilistest isikutest esitati süüdistus aktsiaseltsile Gild ­Financial Advisory Services (praeguse nimega AS GFAS).

Riigiprokuratuuri süüdistuse järgi ilmnes võlakirjade emissiooni ettevalmistamise ja korraldamise käigus mitmeid täitmata või tingimustele mittevastavad asjaolusid, millest ei teavitatud potentsiaalseid investoreid ega katkestatud emissiooni. Süüdistatavate esitatud va­le­­andmed näitasid pakkumist soodsamas valguses, motiveerides investoreid investeerima, teatas prokuratuur. Süüdistus keskendub investeeringu saamise asjaoludele, kuivõrd raha kasutamises polnud võimalik kellelegi süüdistust esitada. Aserbaidžaan ­Eesti uurijatega koostööd ei teinud.

Süüdistatavate kaitsjad tõid kohtuprotsessis oma kaitse­kõnedes välja süüdistuse nõrkusi, viitasid uurimise kallutatusele ja paljule muule. Igatahes on nende kindel ettepanek olnud, et süüdistatavad tuleb õigeks mõista ning ka investorite esitatud tsiviilhagi läbi vaatamata jätta.

Koos kriminaalasjaga esitas kohtualuste vastu tsiviilhagi üle 30 investori. Suuremad investorid olid ärimehed Marcel Vichmann ja Hans H. Luik.

Hetkel kuum