Piret Reiljan • 18. veebruar 2015 kell 8:15

Täna selgub ravimiäri saatus

Ravimiärimees Margus Linnamäe  Foto: Andras Kralla

Täna on riigikogus kolmandal lugemisel nn apteekide seadus, mille vastuvõtmisel peavad viie aasta pärast kõigi Eesti apteekide enamusomanikud olema proviisorid ning ravimite hulgimüüja ei tohi jaeäris tegutseda ja vastupidi.

Hääletamine toimub riigikogus pärast kella 14.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu ehk nn apteekide seaduse eesmärk on tagada apteegiteenuse kättesaadavus maapiirkondades ning vältida apteekide koondumist linnadesse, seisab riigikogu lehel. Eelnõu jõustumisel saavad üldapteekide tegevusloa omanikeks proviisorid ning üldapteegi tegevusloa väljastamisele kehtestatakse järgnevad piirangud:

- Füüsilisest isikust ettevõtja peab olema proviisor ja töötama vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana.

- Eraõigusliku juriidilise isiku puhul peab enam kui 50 protsenti selle osadest või aktsiatest ja valitsev mõju kuuluma proviisorile, kes töötab vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana.

- Üks proviisor võib olla seotud kuni nelja üldapteegiga 4000 või enama elanikuga asulas. Apteekide arv väiksema elanike arvuga asulates ei ole piiratud. Piirang kuni nelja üldapteegi aktsiate omamisele kehtib kõigile osanikele, ka vähemusaktsiate omanikele.

Üleminekuaeg proviisori enamusosalusega apteekidele ning ravimite jae- ja hulgimüügi omandisuhte lahutamisele ühtlustatakse viiele aastale. Üldapteegi tegevusload tuleb uutele tingimustele vastavusse viia seega 1. aprilliks 2020. Üleminekuperioodil võidakse kohustada vähemalt kümmet üldapteeki omavat isikut osutama apteegiteenust ka vähese nõudlusega piirkonnas.

Olukorra peremees Margus Linnamäe?

Eesti Ekspress on kirjutanud, et proviisorite selja taga seisab Eesti ravimiäri boss Margus Linnamäe. Linnamäe sehkendamisele viitab näiteks see, et proviisorite hiljutisele meeleavaldusele ilmus skandaalne kirjanik Kaur Kender, kes on varemgi Linnamäe huve esindanud. Võib tunduda veider, et Linnamäe toetab proviisorite pürgimist apteekide omanikeks, kuid on spekuleeritud, et Linnamäe huvides on eelkõige viis aastat kestev üleminekuaeg uuele ravimiäri korraldusele - selle aja jooksul jõuab korda saata nii mõndagi. Pealegi on Linnamäe käes ravimite hulgiäri jäme ots ning ta saab asuda seda osa oma ärist veelgi kindlustama.

Praegu on Linnamäe Magnumi kontsern võimas nii ravimite hulgi- kui ka jaeäris, kusjuures jaeäri puhul on aastaid räägitud Linnamäe varjatud huvidest ka neis apteegikettides, kus tal ametlikult osalus puudub. Äripäev on kirjutanud, et proviisorid on juba praegu Linnamäe ja teise ravimite hulgimüüja, välisomanikega Tamro lõa otsas.

Ravimiäri ümberkorraldamises põrkuvad mitmed huvid ning osav ja intensiivne lobitöö toimub igast suunast. Soomlaste Ülikooli Apteek ja leedukate Euroapteek lobistavad, et nad saaksid laieneda ja Eesti apteegiäris jätkata, proviisorid lobistavad, et hoopis nemad saaksid apteegiomanikeks ning ravimihiiud Magnum ja Tamro eelistanuks senise turuluku nautimist, kuid nende tugevus võimaldab kohanemist ka uutes oludes.

Hetkel kuum