Piret Reiljan • 19 veebruar 2015

Maksuskeemis jagas käske machete kirves

Marko Kalev ühe järjekordse maksuskeemi kohtuistungil 2012. aastal.  Foto: Veiko Tõkman

Marko Kalevi ja Jürgen Järviku kütuseäri maksuskeemis jagati variisikutele käske anonüümsete Skype'i kasutajate abil.

Maksuskeemi üks keskseid lülisid oli Pronksi 19 ärimaja kontoris tegutsenud OÜ OK Oiltrade, mille ümber koondati valdavalt tankistidega mehitatud ettevõtete rägastik. Skeem toimis lühidalt öeldes nii, et mitmed variisikute omanduses olevad äriühingud ostsid OK Oiltrade'ilt kütust "oma tarbeks", kuna seaduseauk võimaldas ajutiselt kütust oma tarbeks osta-müüa käibemaksuvabalt. Skeemis kasutati ka näilist rahastajat ehk kütuse ostjad said järjekordselt skeemi lülilt "laenu". Maksuhalduri hinnangul pärines varifirmades liigutatud raha skeemist endast ja laenutehingud olid vaid näilised. Lõpuks liikus kütus täiendavate vahelülide abil päris klientidele ehk kütus turustati klassikalisel moel vähemalt pealtnäha heausksete firmade poolt. 

OK Oiltrade'i juhatuse liige oli Kalev ja Pronksi tänaval toimunud koosolekutel osales erinevate ütluste kohaselt sageli Kalev ja vahel ka tema tollane kompanjon Järvik. Lisaks istusid koosolekutel veel mitmed skeemi olulisemates lülides töötanud isikud. 

Äripäev on korduvalt Marko Kalevi ja Jürgen Järviku sogasest kütuseärist kirjutanud. Mullu tutvustasime tandemi ärisidemeid praegu Reformierakonna nimekirjas riigikokku kandideeriva poliitiku Eerik-Niiles Krossiga, kes mh laenas siinkirjeldatud skeemi võtmelülilt OK Oiltrade'lt 2011. aastal 25 000 eurot.

Korraldused Skype's

Pronksi tänava kontoris tegutses eelmainitud OK Oiltrade'ile sarnase nimega OK Oiltrans, mille roll oli skeemis liigutatud kütuse transportimine. OK Oiltrans vajas etteotsa inimest, kes jagaks transpordivaldkonda. Sobiv variisik Alari leiti seekord Jürgen Järviku kaksikvenna Kristjan Olei (endise perenimega Järvik) abil, kes ütles oma endisele koolivennale Alarile, et tema tuttavad otsivad inimest transpordi alale. Edasi suhtles Alari Marko Kaleviga.

Alari sai skeemimeistrite palgale ja tema ülesanne oli tegeleda kütuse transpordiga. Alari ütluste kohaselt sai ta palka ja lisaks ka osa tasu mustalt. Alari teenistus kokku oli paari tuhande euro kandis kuus ning tööd jätkus tal 2011. aasta teises pooles ja 2012. aasta esimestel kuudel, kuni maksuamet pani kinni maksuaugu, mis võimaldas kütust oma tarbeks osta-müüa käibemaksuvabalt. 

Alari kirjeldas oma ütlustes uurijaile, et telefoni teel aeti temaga asju harva, kogu suhtlus toimus Skype's ja tervet hulka ettevõtteid, kelle jaoks Alari juhitud OK Oiltrans kütust transportis ja kes praeguseks teadaolevalt olid kõik ka skeemi lülid, esindas üks Skype'i kasutaja nimega machete kirves. Machete kirves oli üks skeemi asjaajajaist Mairo Lagoš ja tema isiku tuvastas Alari uurijate palvel fotode järgi, kuna ta oli Mairoga kohtunud, kuid ei teadnud tema nime.

Variisik Alari rääkis uurijatele, et 2011. aasta augustis tuli talle Skype'is teade, et ta lisaks oma kontaktide hulka kasutaja machete kirves. Samaaegselt olevat Marko Kalev Alarile rääkinud, et on selline firma nagu Kohtla-Järve Kaevandus OÜ ning sellele firmale hakkavad nad kütuse transporditeenust osutama. Alari sõnul pidid nad selle firma esindajaga edaspidi igapäevast tööalast suhtlust pidama läbi Skype'i ning Kohtla-Järve Kaevanduse esindaja oligi kasutaja machete kirves. Skype'is toimus suhtlus selliselt, et Alari leppis machete kirvega eelneval päeval kokku, mis koguses järgmisel päeval kaupa vedada tuleb. Lisaks machete kirvele lisas Alari hiljem järjest kontaktide hulka kasutajaid nimedega Kohtla-Järve Kaevandused OÜ, Multi Trader Eesti OÜ, Good Credit OÜ, Garsen Baltic OÜ, Dellinghausen OÜ ja Silvernord OÜ. Kõik need firmad osalesid skeemis ja nende suhtlust Alariga kureeris sama isik - machete kirves ehk Mairo.

Volikiri ja arvuti tundmatult

Tankist Alari puhul väärib veel märkimist, et tema sai enda hoole alla omakorda ühe variisiku, lätlase Pavelsi, kelle asemel ta Pavelsi nimele vormistatud varifirma akte allkirjastas. Alari väitis hiljem uurijatele, et sai omakorda käske tundmatult isikult. Alari kirjeldas, et talle pakuti paberite allkirjastamisega rahateenimise võimalust ja paberite sisust ei teadnud ta midagi. Alari teenis sellelt lisaotsalt enda sõnul 100 euro ringis kuus. Volikirja Pavelsi nimel olnud varifirma esindamiseks sai Alari kohvikus tundmatult isikult koos arvutiga, mis anti kaasa töövahendiks. Korraldusi kütusetehingute allkirjastamiseks sai Alari e-posti teel.

Mainitud Pavels ei olnud skeemis ainus lätlasest variisik, teinegi lätlane esindas üht skeemi lüli, mille kaudu kütust tarbimisse müümise suunas liigutati.Skypes machete kirvena esinenud Mairo aitas mh variisikuid värvata, näiteks tõi ta kahte skeemi lülisse variisiku, kes oli tema elukaaslase vend Aron. Juba tuttava mustri järgi võttis Mairo Aronilt ära ID-kaardi ja kõik paroolid ning dokumendid, mille Aron variisikuna hankis. Aron läks üsna pea tööle ehitusele ning tema dokumendiga ajas skeemi jaoks asju Mairo.Niimoodi tutvuste ja vahemeeste abil variisikute eest tegelikke niiditõmbajaid varjates toimis käibemaksu kaotamise skeem kuude viisi.

Äripäev küsis variisikute kohtlemise kohta skeemis kommentaari ka Marko Kalevilt ja Jürgen Järvikult, kuid kumbki neist küsimustele ei vastanud.

Tankistid saadeti Tenerifele ja Austraaliasse

Loe ka skeemis kasutatud variisik Valdo lugu ja variisik Ivari lugu.

Hetkel kuum