Äripäev • 23. märts 2015
Jaga lugu:

EfTEN Kinnisvarafond kasvas 43 protsenti

EfTEN Kinnisvarafondi juht Viljar Arakas.  Foto: Andres Haabu

EfTEN Kinnisvarafond ASi konsolideeritud 2014. aasta müügitulu oli 14,409 miljonit eurot, kasvades aastaga 43%, selgus ettevõtte värskest majandusaruandest.

Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 15,168 miljonit eurot ning puhaskasum kasvas võrreldes 2013. aastaga 49%. Puhaskasum sisaldas 2014. aastal netokasumit kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest (kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum miinus edukustasu reservi muutus) summas 6,8 miljonit eurot (2013: 4,3 miljonit eurot).

Konsolideeritud brutokasumi marginaal oli 2014. aastal 94% (2013: 92%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) 2014. aastal 6% (2013: 8%) müügitulust.

Antud näitaja alusel on EfTEN Kinnisvarafond parima äriefektiivsusega kinnisvarafond Balti riikides.

Kontserni kinnistutega seotud kulud, turustuskulud, üldkulud ning muud tulud ja -kulud moodustasid 2014. aastal müügitulust 18,3%. 2013. aasta sama näitaja jäi 19,2% tasemele.

Kontserni varade maht oli 2014. aasta lõpu seisuga 204,979 miljonit eurot (aasta varem: 165,938 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 189,693 miljonit eurot (aasta varem 142,844 miljonit eurot).

EfTEN Kinnisvarafond ASi aktsia puhasväärtus kasvas aastaga 16% tulenevalt uutest investeeringutest, madalatest intressimääradest ning efektiivsest kulujuhtimisest. Investeeritud kapitali tootlus (ROIC) oli 2014. aastal 24,6% (2013: 21,2%). Kontserni konkurentsivõimet aitab kasvatada ligipääs paindlikele finantseerimistingimustele. 2014. aastal refinantseeris Kontsern olemasolevaid laene, saades tehingutest investeerimiseks lisavahendeid 6,3 miljoni euro väärtuses. Kontserni laenulepingute keskmine intressimäär on aasta lõpu seisuga 1,9% (2013: 2,1%) ning LTV (Loan to Value) 59% (2013: 56%).

EfTEN Kinnisvarafond AS dividendipoliitika näeb ette, et igal aruandeaastal maksab Kontsern vabast rahavoost 80% aktsionäridele (bruto)dividendideks. 2014. aastal maksis EfTEN Kinnisvarafond AS aktsionäridele (neto)dividende 2,44 miljonit eurot, s.o 6,05 senti aktsia kohta ning aasta varem maksti (neto)dividende 1,4 miljonit eurot, s.o 5,59 senti aktsia kohta.

Lisaks maksis EfTEN Kinnisvarafond AS 2014. aastal aktsiakapitali vähendamise eest aktsionäridele 2,1 miljonit eurot, mis suurendas aktsionäridele väljamakset lisaks 5,2 sendi võrra aktsia kohta.

EfTENi kinnisvarainvesteeringud  Foto: EfTENi majandusaruanne
Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum