Alyona Stadnik • 1. aprill 2015 kell 8:45

Kohus: Aaviksoo jätkab EBSi juhtimist

Erakõrgkooli EBS nõukogu liige ja EBSi Juhtimiskoolituse Keskuse juhataja Peep Aaviksoo   Foto: Eiko Kink

Harju maakohus otsustas eile rahuldada pankrotistunuks kuulutatud Peep Aaviksoo avalduse tegutseda kuni pankrotimenetluse lõpuni EBS Juhtimiskoolituse Keskuse, Estonian Business School Groupi ja Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee juhatuse liikmena.

Märtsi keskel kuulutas kohus välja Aaviksoo pankroti, talle seati ka ärikeeld pankrotimenetluse lõppemiseni. Seaduse järgi ei tohi Aaviksoo olla kuni pankrotimenetluse lõpuni ühegi ettevõtte juhtorgani liige. Aaviksoo otsustas taotleda kohtust juhatuse liikmena jätkamise luba ning kohus selle ka rahuldas.

Pankrotihaldurit sellest ei teavitatud. "Vastab tõele see, et kohus talle selleks loa andis ning halduri käest selles osas seisukohta ei küsitud," ütles ajutine pankrotihaldur Indrek Lepsoo. "See pole ka pankrotihalduri otsus lubada või mitte lubada võlgnikul juhatuse liikmena jätkata. Kohus leidis, et kuna selle tulemusena saab võlausaldajate nõudeid rahuldada, siis tuleb lubada juhatuse liikmena jätkata."

Kohus põhjendas oma otsust sellega, et ärikeelu eesmärk on preventiivsetel kaalutlustel piirata isiku õigust tegeleda ettevõtlusega juhtudel, kui isik ei ole oma äritegevuses üles näidanud piisavat hoolt või on toime pannud maksejõuetust põhjustanud tegusid.

Aaviksoo on põhjustanud oma ainuisikulise juhtimisega hetkel juba Rom Invest OÜ (pankrotis), kuid tegelikult ka Eastham OÜ, Paldiski Services SRL pankrotid või selle reaalse seisu, kus on nõuded on miljonites eurodes. Nende ettevõtte juhatuses jätkamiseks ei taotlenud Aaviksoo ärikeelu vabastust, et aidata pankrotimenetlusi tõhusamalt läbi viia.

Kohus ei põhjendanud, miks ta andis kergekäeliselt Aaviksoole muu hulgas õiguse tegutseda EOK täitevkomitee juhatuse liikmena, kus ta ei saa tulu. Kohus on leidnud, et ajutises menetluses tuvastatu põhjal on võlausaldajate nõudeid võimalik rahuldada üksnes võlgniku igakuisest töötasust. Kohus leidis, et kuivõrd võlgnik on kohustatud tegelema ka mõistlikult tulutoova tegevusega ja sellise tegevuse puudumisel seda otsima, siis on Aaviksoo taotlus põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Äripäev kirjutas novembris, et Aaviksoo meelitas aastatel 2007-2008 oma tuttavaid investeerima Rumeenia kaevandusärisse, kuid hiljem selgus, et ostetud maad kaevandamiseks ei sobi. Üks võlausaldajatest Baltronic Group OÜ esitas kohtule avalduse tema pankroti väljakuulutamiseks. Märtsi keskel kuulutas kohus välja Aaviksoo pankroti.

Hetkel kuum