Eliisa Matsalu • 21. mai 2015 kell 14:45

Suured vangerdused õigusturul

Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous kannab nüüdsest nime Raidla Ellex. Büroo asutaja Jüri Raidla sõnul on õigusturul palju muutusi toimumas.  Foto: Raul Mee

Eesti ühed suurimad advokaadibürood Raidla Lejins & Norcous ja LAWIN vahetasid oma seniseid Läti ja Leedu partnereid ning lõid kaks erinevat baltikumiülest advokaadibüroode ühendust. Raidlast sai RaidlaEllex, LAWINist aga COBALT.

COBALTi juhtivpartner Martin Simovart tõdes, et nende büroo jõudis ajajärku, kus oli edasiminekuks vaja uut dünaamikat ja motivatsiooni. „Senised strateegiad hakkasid erinema ja lahknema. Leidsime, et peame midagi muud tegema,“ ütles ta. Nii leitigi uued koostööpartnerid, kes olid senimaani LAWINi konkurendi Jüri Raidla bürood Lätis ja Leedus. Simovarti sõnul kattusid büroode nägemused, mida turul teha ja saavutada tahetakse.

Simovarti hinnangul tuli partnerite vahetus loomulikult. „Me ei võtnud Raidla Läti ja Leedu büroosid üle, me vaid leidsime üksteist,“ ütles ta, lisades, et endine LAWIN ei soovinud seniste partneritega jätkata. „Kui ühisosa enam nii suur ei ole, siis tuleb edasi vaadata,“ märkis ta.

Advokaadibüroo Raidla Ellex

Endise nimega Raidla Lejins & Norcous. Kuulub baltikumiülene advokaadibüroo ühendusse koos Klavins Ellex Lätis ja Valiunas Ellex Leedus.

Omanikud Jüri Raidla, Jaanus Ikla, Ants Nõmper, Arne Ots, Sven Papp, Raino Paron, Toomas Vaher.

Advokaadibüroo COBALT AS

COBALTi alla koondusid advokaadibürood Lawin Eestis ning endised Raidla Leijns & Norcous bürood Lätis ja Leedus. Uus büroo avati ka Valgevenes.

Aktsionärid on Liina Linsi, Marina Tolmatšova ja Martin Simovart.

COBALT-i juhtideks on Martin Simovart Eestis, Dace Silava-Tomsone Lätis, Irmantas Norkus Leedus ja Darya ZhukValgevenes.

Põlvkondade vahetus

Peale ühenduse ja nimemuudatuse vahetusid endises LAWINi büroos ka osanikud. Tippadvokaadid Toomas Luhaäär ja Peeter Lepik, kes on Eesti advokaadimaastikul ühed esimesed tegijad, andsid ettevõtte üle nooremale põlvkonnale. Uued omanikud on Liina Linsi, Marina Tolmatšova ja Martin Simovart. Viimane märkis, et Luhaäär ja Lepik on tugeva töö ära teinud, ent edasiminekuks oli vahetust vaja. Büroo asutajad siiski täielikult pensionile ei lähe, vaid jäävad COBALTi juurde nõunikeks.

Simovart ütles, et viimased kuud on olnud pingelised. „Loodetavasti saab tulemus selle võrra parem olema,“ ütles ta. Edaspidi soovib COBALT üha rohkem büroosid ühendada. Lähiaastad annavad Simovarti sõnul aru, kas ettevõtted ühendatakse täielikult või mitte. Praegu pole Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene bürood juriidiliselt leibu ühte kappi pannud, vaid tegutsevad ühise kaubamärgi all. „Lõime uue organisatsiooni,“ selgitas Simovart.

Võõraste büroode integreerimine on keerulineToomas Prangli, SORAINEN juhtivpartner ja vandeadvokaat

SORAINEN jälgib muutusi õigusteenuste turul ja teiste büroode koostöös suure huviga. Samas jätkame oma strateegia elluviimist ja teenuste arendamist vastavalt varem kavandatule. SORAINENil on oma kontorid Baltimaades ja Valgevenes, mis on integreeritud nii partnerluse tasandil, kui meeskondades, teenustes, oskusteabe- ja kvaliteedijuhtimises, jne. Selline kontorite integreeritus ja ühine partnerlus eristab meid teistest suurematest advokaadibüroodest ja koostöökettidest regioonis. Usume, et täielik integreeritus kõikidel tasanditel sobib meile ja meie klientidele paremini ning muutused turul pigem kinnitavad selle suuna jätkamise olulisust.Soovime Cobaltile ja Ellexile edu oma mudelite arendamisel ja strateegiate elluviimisel. Erinevate advokaadibüroode koostöö arendus ja liitmine, samuti uute kaubamärkide ülesehitamine, on väga keeruline ja aeganõudev protsess.

Advokaadibüroode kuldliiga

Senine Raidla Lejins & Norcous moodustas LAWINi endiste partneritega samuti baltikumiülese ühenduse ühisnimega Ellex. Raidla Lejins & Norcous asutaja ja vanempartneri Jüri Raidla sõnul on tegu justkui Balti õigusturu kuldliigaga, mis on partner rahvusvahelistele advokaadibüroodele Londonis, Frankfurdis ja New Yorgis.

Raidla rääkis, et partnerite otsimine ühenduse loomiseks algas juba aasta tagasi. Piire kellega, kas ja kuidas ühendust luua kombati Raidla sõnul veelgi varem, ent kokkulepped allkirjastati tänavu jaanuaris. „Kahetsusväärsel kombel tingis see selle, et Raidla Tallinna büroo lahkus senisest ülebaltilisest ühendusest,“ ütles Raidla. Ta lisas, et paraku teisiti ei saanud, sest bürool oli eesmärk luua ühendus, mis oleks kvaliteediliider nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Uuringufirmade Chambers, Legal 500 ja IFLR järgi oli selleks aga just nimelt Raidla Tallinna büroo ning Läti ja Leedu LAWINI bürood. Raidla märkis, et niinimetatud õigusbüroode kuldliiga Ellex on advokaadibüroode kvaliteeti hindavate uuringufirmade hinnangul nüüd selgelt turuliider.

Igaühele oma

„Pean tunnistama, et meie kolleegidele Lätis ja Leedus polnud loomulikult mugav, et me sellise otsuse vastu võtsime,“ märkis Raidla. Ta lisas, et tema jaoks polnud üllatus, et senised partnerid hakkasid arenguks uusi võimalusi otsima ja jõudsid lihtsa lahenduseni välja. „Ega siis LAWIN Tallinna bürool midagi viga pole, vastupidi, tegu on turul heal positsioonil oleva konkurendiga,“ ütles ta. Raidla lisas, et soovib konkurentidele siiralt edu, sest kui ka nemad pakuvad kvaliteetset teenust, tõstab see Eesti õigusabi usaldusväärsust ja meelitab siia sedasi rohkem investeeringuid.

Kui COBALT avas uue büroo ka Valgevenes, Ellexil sellist plaani veel pole. Raidla sõnul käib märkimisväärne osa Valgevene turust õigusabi saamas Leedus ja nõudlust otseselt Valgevenesse minekuks pole. Küll aga pole see tulevikus välistatud.

Raidla märkis, et suurem osa klientuurist tuleb siiski lääne poolt ja idas on poliitiliste ja majanduslike probleemide tõttu keerulised ajad. „Vene ja Ukraina suunas on selgelt tunda äri vähenemist,“ ütles ta, lisades siiski, et päris nullis idapoolne tegevus pole.

Hetkel kuum