Äripäev • 19. juuni 2015 kell 14:30

BLRT aktsionär: kiusamine jätkub

BLRT väikeaktsionär Mihhail Gnidin  Foto: Andras Kralla

Täna toimunud ASi BLRT Grupp üldkoosolekul hääletas enamusaktsionär järjekordselt maha vähemusaktsionäride ettepaneku maksta vaid 10% kasumist dividendidena, teatas BLRT aktsionär Mihhail Gnidin pressiteate vahendusel.

Gnidini sõnul on BLRT majandusaasta aruande kohaselt kogu jaotamata kasumi suurus 252 miljonit eurot ja BLRT ei ole kunagi oma ajaloo jooksul kasumit jaotanud.

"Vähemusaktsionärid, kes esindavad pea 45% häältest, põhjendasid igati oma ettepanekut ja tõestasid, et see ei mõjutaks mitte mingil määral BLRT majandustegevust ja investeeringuid. Siiski hääletasid Bermani suguvõsaga seotud aktsionärid, kes omavad ca 53% häältest, selle ettepaneku maha ja kogu kasumit hoitakse endiselt enda kontrolli all," kirjeldas Gnidin.

Väikeaktsionär meenutas oma kommentaaris, et riigikohus leidis 2014. aasta oktoobris avaldatud lahendis, et kehtiva õiguse alusel puudub aktsionäridel õigus nõuda dividendide määramise otsuse vastuvõtmist. Samas lahendis rõhutas riigikohus aga, et antud küsimus tuleks seadusandlikul tasandil ära reguleerida ning tagada väikeaktsionäridele piisav kaitse.

"Siiani ei ole riigi tasandil antud küsimuses midagi ette võetud ning seega on väikeaktsionäride kiusamine Eestis igati seaduslik," ütles Gnidin.

Äripäev on varem kirjutanud, et BLRT Grupi väikeaktsionär Mihhail Gnidin esitas 2012. aasta sügisel kohtusse hagi, milles palus tühistada BLRT üldkoosolekul enamusaktsionäride häälte toel vastu võetud otsuse dividende mitte maksta, sest see otsus on tema hinnangul ebaseaduslik ja majanduslikult põhjendamata.

Harju maakohus leidis, et BLRT suuromanike otsus mitte maksta 2011. majandusaasta eest dividende on seadusega vastuolus ja kehtetu, sama kinnitas ka Tallinna ringkonnakohus, jättes maakohtu otsuse jõusse.

Mihhail Gnidinile kuulus sel hetkel ligi 12% BLRT Grupi A-aktsiatest ja 17% B-aktsiatest.

"Otsuse tühistamine ei tähenda automaatselt, et äriühing on kohustatud dividende välja maksma ega ka seda, et dividendide maksmist 2011. aasta eest uuesti otsustades on aktsionärid kohustatud hääletama dividendide välja maksmise poolt," selgitas BLRT õigusdirektor Rainer Osanik Äripäevale.

Mullu juulis kirjutas Äripäev, et investeerimisfirma Brave Capital OÜ ostab kokku Fjodor Bermani suuromandis laevanduskontserni BLRT aktsiad või ettevõtteid, mis neid omavad.

Brave Capitali omanik ja juhatuse liige Veljo Kuusk jäi toona uudist kommenteerides tagasihoidlikuks, tõdedes, et ettevõttel on juba pikka aega olnud huvi osalemise suurendamisest. Brave Capitali osalus BLRTs oli paar aastat tagasi umbes 1%.

Lisaks kirjutas Äripäev toona, et kontserni juhtkond ei ole dividendide väljamaksmise otsust vastu võtnud. Vaidluses on seljad kokku löönud vähemusaktsionärid Mihhail Gnidin, Valeri Kovalenko ja Brave Capitalile kuuluv NSC Investments OÜ.

Hetkel kuum