Äripäev • 16. juuli 2015 kell 12:16

Riik lihtsustab väikeettevõtja elu

Juulist jõustuvad ettevõtjatele olulised seadusemuudatused  Foto: Panthermedia/Scanpix

Valitsus saatis täna riigikogule menetleda seadusemuudatuse eelnõu, mis lihtsustab mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruande esitamiskorda.

Mikroettevõtja Eestis registreeritud äriühing, kel on vara kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, kes ei ole käibemaksukohustuslane ning kus on üks osanik, kes on ka juhatuse liige.

Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 miljonit eurot, müügitulu 8 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Eelnõu kohaselt on mikroettevõtjal võimalus esitada majandusaasta aruanne, mis koosneb lühikesest bilansist, kasumiaruandest ja kuni kolmest lisast. Mikroettevõtja ei pea esitama tegevusaruannet.

Väikeettevõtja võib esitada majandusaasta aruande, mis koosneb pikast ja detailsest bilansist, kasumiaruandest ning kuni üheksast lisast, mille täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on vastavaid kirjeid ja need on olulised. Väikeettevõtja ei pea esitama tegevusaruannet.

Eelnõus sätestatakse, et suurettevõtjast börsiettevõtja peab ühingujuhtimise aruandes kirjeldama juhtorganites rakendatavat mitmekesisuspoliitikat ning selle tulemusi. Samuti peab suurettevõtja, kes on avaliku huvi üksus ja kelle töötajate arv on üle 500, tegevusaruandes kirjeldama oma ärimudelit, tegevusega kaasnevaid keskkonna- ja sotsiaalmõjusid, inimressursi juhtimist, inimõiguste järgimist ning korruptsioonivastast võitlust käsitlevat riskijuhtimist, selleks rakendatavat poliitikat ja selle tulemusi.

Lisaks teeb eelnõu kaks muudatust tulumaksuseaduses. Eelnõuga vabastatakse tulumaksust valitsus- ja riigiasutuste lähetuses töötajatele makstav päevaraha, sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitised. Samuti ei maksustata tulumaksuga hüvitisi, mis on ette nähtud rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväelasele.

Hetkel kuum