Marta Jaakson • 6. september 2015 kell 21:01

Ojasalu osalus küsimusi tekitavas äris kolleege ei häiri

ERJK esimehe Ardo Ojasalu sõnul on ärinõustajal samasugune konfidetsiaalsuskohustus nagu advokaadil või arstil, kellel kliendiinfo avaldamine on kliendi usalduse kuritarvitamine.   Foto: Julia-Maria Linna

Äripäev kirjutas läinud nädalal, et riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu on Luksemburgis registreeritud varjatud osanikega firma juhatuse liige.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) liikmed selles aga midagi imelikku ei näe.

"Selle komisjoni tegevus ei ole rajatud komisjoni liikmete omavahelise usalduse peale. Usaldus ei puutu üldse asjasse, see on haldusorgan, mis rangelt juhindub erakonnaseadusest, mille alusel ta tegutseb, nendes piirides see komisjon tegutseb ja seal ei ole usaldusega mingisugust pistmist," nentis komisjoni aseesimees Kaarel Tarand.

Ta selgitas, et erakonnaseadus määrab, millistel alustel komisjon moodustatakse, erakonnad ise määravad, kes komisjoni esindama saadetakse. "Mida need inimesed teevad muul ajal, mul pole õrna aimugi. Näiteks ma võin mõnda austada ja mõnda sügavalt põlastada, aga see ei puutu komisjoni seisukohalt üldse asjasse ja seetõttu ma ühelegi komisjoni liikmele ja nende tegevusele hinnangut ei anna," ütles Tarand.

Seda, kas ja millise ettevõtlusega komisjoni liikmed seotud on, Tarand määravaks ei pea. Ta selgitas, et erasektoris tegutsev inimene võib rääkida oma ettevõttest täpselt nii palju, kui heaks arvab. Erakondade rahastamise järelevalve komisjonis on erakondade esitatud isikud, kelle seisukohad peavad olema avalikud selles töölõigus, mis puudutab erakondi ja nende rahastamist. Tarand kinnitas, et viimasega on komisjonis kõik korras ja huvide konflikti võimalus on peaaegu olematu, sest ettevõtted ei tohi erakondadele raha annetada nii ehk naa.

Ka Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts märkis, et eetilisuse kohta hinnangut politoloog anda ei saa, ent ideaalis võiks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees olla nn puhas poiss.

"Politoloogid ei anna eetika kohta hinnangut, pigem kui see hakkab mõjutama komisjoni tööd või kui meil on kahtlusi, et komisjoni töö on seetõttu tugevalt mõjutatud ja meil on väga kindlad tõendid, et see on niiviisi,“ märkis Saarts.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Inara Luigas märkis, et ERJK on Ardo Ojasalu juhtimisel muutunud oluliseks institutsiooniks, mille tööd ja usaldusväärsust ei ole keegi kahtluse alla seadnud. "Ojasalu tegevus ERJK juhtimisel ei ole kuidagi seotud tema igapäevase tegevusvaldkonnaga ärinõustaja ja -konsultandina. Seetõttu on seosed nende vahel meelevaldsed. Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ei ole teada, et Ojasalu oleks ERJK juhina oma nõustamisklientide tegevuse tõttu huvide konfliktis või ei saaks efektiivselt täita ERJK esimehe ülesandeid,“ kommenteeris Luigas.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikme, ERJK esimehe ja Baltic Construction Group S.A. juhatuse liikme Ardo Ojasalu enda hinnangul on pahatahtlik kokku panna tema roll komisjoni esimehe ja ärimehena. Tema sõnul ei ole sel mingit pistmist tema igapäevatööga.

Hetkel kuum