Kaisa Gabral • 8. september 2015 kell 13:30

Nordeal lasub ahistamisskandaal

Nordea ahistab ametiühingute esndajat Hannes Veskimäed  Foto: Eiko Kink

Nordea panga ja finantstöötajate liidu vahelt jooksis läbi rasvane must kass – liit süüdistab Nordeat ja selle juhti Petri Nikkilät ametiühingute töötaja esindaja Hannes Veskimäe diskrimineerimises.

„Peamiselt võib esile tuua Nordea juhatuse esimehe Petri Nikkilä solvangud töötajate esindaja suunal kõikide Nordea töötajate ees ja töötajate esindaja hoiatamine töölepingu lõpetamisega,“ vahendas Eesti Finantssektori Töötajate Liidu ametlikku seisukohta liidu juhatuse aseesimees Tanel Erik Podar.

Kogu lugu sai alguse sellest, kui Nordea panga Eesti töötajad lõid kevadel oma Põhjamaade kolleegide eeskujul ametiühingu, et tegeleda soolise palgalõhe, võimaliku kontorite sulgemise ja koondamistega. Ühingu esindaja Hannes Veskimäe sõnas toona, et mõned ametiühingu soovid võivad tähendada lisakulusid tööandjale, kuid lisas, et paljud küsimused saab lahendada pooltevahelise hea tahte ja kokkuleppega. Selleks ajaks oli ühinguga liitunud 10% Nordea töötajatest.

Nüüd on Veskimäe panga surve all – teda on väidetavalt ähvardatud vallandada, kui ta meediaga suhtleb ning mees viibib hetkel haiguslehel. Telefoni vastu võttes ta rääkida ei soovinud. „Ma jään oma sõnade juurde, et ei kommenteeri meedias seda teemat,“ märkis Veskimäe napilt. Pika pigistamise peale lausus ta lõpuks, et loodab, et järgmisel nädalal selgub midagi.

Nordea oli sunnitud tegema hoiatuse

Nordea panga pressiesindaja Kadri Küti sõnul lähtub pank kõigis oma tegevustes ja koostöödes kehtivatest seadustest ja heast tavast. Tema sõnul pole ka Nordea panga tavaks kunagi olnud töötaja ja tööandja vaheliste lepinguliste suhete kommenteerimine avalikult, sest sellega seataks tema sõnul ohtu töötaja privaatsus ja konfidentsiaalsus.

„Saame kinnitada, Nordea on olnud sunnitud tegema Hannes Veskimäele hoiatuse seoses olulise korduva töökohustuste rikkumisega. Kõnealune hoiatus ei ole seotud tema rolliga ametiühingus. On kahetsusväärne, et selline seos on loodud,“ märkis Kütt.

Ta lisas, et Nordea austab iga töötaja vaba valikut ja õigust ühineda töötajate algatatud ühendustega. „Eestis lähtume koostöös ametiühinguga seadusest ning ka Nordea Grupi aastakümnete pikkusest heast koostöötavast erinevate ametiühingutega erinevates riikides. Nordea on jätkuvalt avatud konstruktiivsele koostööle nii ametiühinguga kui ka Eesti Finantssektori Töötajate Liiduga ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga ning teretulnud on nende otsepöördumine Nordea poole,“ märkis Kütt.

Eesti Finantssektori Töötajate Liit tegi täna avalduse, kus teatas, et mõistab kategooriliselt hukka Nordea töötajate esindaja hoiatamise ja survestamise Nordea panga poolt. Liit märkis, et neile teadaolevalt on Nordea pank viimase kuue kuu jooksul regulaarselt rikkunud töötajate esindaja õigusi, diskrimineerides ja solvates teda töötajate ees, seades ebamõistlikke tingimusi töötajate koosolekuteks, piirates töötajate esindaja suhtlemist töötajatega, keeldudes andmast talle teavet soolise palgalõhe kohta Nordea pangas, hoiatades teda meediaga suhtlemise eest ning ähvardades teda töölepingu lõpetamisega. 

Töötajate esindaja õiguste rikkumine ja diskrimineerimine on liidu hinnangul kõikide Nordea töötajate õiguste rikkumine ja diskrimineerimine. Liit kutsus teadaandes üles Nordea panka muutma oma suhtumist ja järgima ja austama töötajate õigusi.

Hetkel kuum