Äripäev • 23. september 2015 kell 10:15

Sisekontroll: Tallinnas laitmatu kontroll korruptsiooni üle

Edgar Savisaare plakat  Foto: Andres Habbu, Äripäev

Mullu detsembris, kui Edgar Savisaare uurimine oli täies hoos, allkirjastas Tallinna linnapea revisjonikomisjoni otsuse, mille järgi on pealinnas sisuliselt laitmatu kontroll korruptsiooni üle.

Savisaare allkirja kandvas dokumendis nõustub Tallinna linnavalitsus linnavolikogu revisjonikomisjoni 15. detsembri 2014 otsusega nr 10 ja võtab teadmiseks 26. novembri 2014 revisjoniakti nr 11/2014 „Uue korruptsioonivastase seaduse rakendamise kontroll Tallinna Linnakantseleis”.

„Kontrollijad on seisukohal, et Tallinna Linnakantselei tegeleb korruptsioonivastases seaduses sätestatud korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamisega aktiivselt, süstemaatiliselt ja kasutades kõiki olemasolevaid seaduslikke vahendeid. Tallinna Linnakantselei on pühendunud seaduse eesmärkide saavutamisele ning tegeleb seaduse rakendamisega tõhusalt ja eeskujulikult,“ seisab dokumendis.

Linna sisekontrolöri Arvo Tederi allkirjaga seletuskirjas seisab, et kontrollimise eesmärk oli saada ülevaade, milliseid meetmeid rakendatakse korruptsiooniennetuseks ja korruptsioonijuhtumite tuvastamiseks, milliseid toiminguid tehakse huvide deklareerimisel ning kuidas selle kohustuse täitmist ja deklaratsioone kontrollitakse. Lisaks analüüsiti, kuidas kontrollitakse toimingupiirangute rakendamist ja kas on tuvastatud toimingupiirangute kohaldamata jätmise juhtumeid.

Hetkel kuum