Pille Ivask • 25. september 2015 kell 11:30

Sooline võrdõiguslikkus võib majandust kasvatada

India naised töötamas  Foto: epa

Hiljuti McKinsey Global Institute’i (MGI) tehtud uuringust selgub, et kui naised oleksid tööturul meestega võrdväärsed, teeks maailmamajandus tubli hüppe üles, vahendab CNBC.

MGI uuringu raportist võib välja lugeda, et 2025. aastaks tõuseks maailmamajanduse kogutoodang 28 triljoni dollari võrra, kui sama tööd tegevate naiste ja meeste palk oleks võrdne.

Naised moodustavad kogu maailma tööealisest elanikkonnast pea poole, ent nende panus maailmamajanduse kogutoodangusse on üksnes 37 protsenti SKPst.

MGI raportis on välja toodud, et regiooniti võib näha suuri varieerumisi naiste osaluses tööturul ning panuses riigi majandusse. Välja on toodud näiteks USA, kus tööturul osalevatest inimestest 46-47 protsenti on naised, kelle panus sisemajanduse kogutoodangusse on 41 protsenti. Suurim erinevus esineb aga Indias, kus üksnes 17 protsenti SKPst on naiste panustatud.

Kuigi mitu raportit on soovitanud riikidel viljeleda suuremat soolist võrdõiguslikkust, pole ometi see edu kaasa toonud. Muudatusi pole tarvis üksnes tööturul, vaid ka sotsiaalkeskkonnas, olgu selleks naiste suurem kaasamine juhtimisse või naistele suurema ligipääsu tagamine finants- ja digitaalvahenditele.

MGI uuris 95 riiki üle kogu maailma, kokku 97 protsenti maailmamajandusest. Kõiki riike analüüsiti 15 soolise võrdõiguslikkuse indikaatori alusel.

MGI raportist selgub, et soolise võrdõiguslikkuse tagamine võiks tagada 2025. aastaks ideaalse stsenaariumi puhul 28 triljoni suuruse majanduskasvu. Veidi tõenäolisem on aga nii-öelda parim regioonis stsenaarium, mis tähendab seda, et kõik teatud regioonis olevad riigid püüavad oma arengult järele jõuda regiooni tublimale riigile. Nii saavutaks maailmamajandus 2025. aastaks 10 triljoni dollari suuruse majanduskasvu.

Üks raporti autoreid Anu Madgavar märkis, et kui mehed ja naised oleksid tööturul võrdsed, võiks see maailmamajandusele märkimisväärse tõuke anda.

Hetkel kuum