Äripäev • 19. oktoober 2015 kell 7:38

Nordea vallandas töötajate esindaja

Nordea töötaja ja ametiühingute usaldusisik Hannes Veskimäe veab Nordeaga vägikaigast.  Foto: Eiko Kink

Ehkki töövaidluskomisjon leidis, et Nordea on töötajate esindajat Hannes Veskimäed diskrimineerides rikkunud Eesti õigusakte, rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO konventsioone ja Euroopa sotsiaalhartat ning käitunud töötajate esindajaga ebaseaduslikult, vallandas pank Veskimäe.

Eesti Finantssektori Töötajate Liit leiab, et Nordea tegevus ei ole sõnul kooskõlas seaduse ja hea tavaga, vahendas liit oma pressiteates.

Nordea panga töötajate esindaja pöördus töövaidluskomisjoni poole septembris, kirjeldades, kuidas Nordea juhtkond teda pikema aja jooksul diskrimineeris töötajate õiguste esindamise pärast. Töövaidluskomisjon avaldas oma otsuse 13. oktoobril, Veskimäe vallandati päev hiljem.

Finantssektori töötajate liit lisab, et nõuab Nordealt töötajate esindaja kohest tööle ennistamist.

Nordea kommunikatsiooni juhi Kadri Kütti sõnul on komisjoni otsust aga meelevaldselt tõlgendatud ning finantstöötajate liit on avaldanud väärinfot kõnealuse töövaidluse teemal.  "Otsusest on loodud väga eksitav tõlgendus. Hannes Veskimäe ei ole kunagi olnud kõigi Nordea töötajate esindaja. Ta tegutses Nordeas loodud ametiühingu usaldusisikuna, esindades vaid neid töötajaid, kes kuuluvad ametiühingusse. Palume edaspidi viidata temale kui endisele töötajale ja endisele ametiühingu usaldusisikule, kuna tänase seisuga pole ta enam Nordea töötaja," selgitas Kütt.

Ta lisas, et  Nordea on konkreetses töösuhtes käitunud tööandjana õigesti ja Eesti Vabariigi tööseadusandlust järgides. "Rõhutame ka veelkord, et komisjon ei tuvastanud seost ametiühinguga koostöö ja antud  individuaalse töövaidluse vahel. Sellise seose loomine pole põhjendatud," lisas Kütt.

Ta möönis, et Nordea on olnud sunnitud tegema Hannes Veskimäele hoiatuse seoses olulise korduva töökohustuste rikkumisega ja kõnealune hoiatus ei ole seotud tema rolliga ametiühingus. "Töövaidluskomisjon jättis avaldajale tehtud hoiatuse tühistamata ja selgitas oma otsuses, et töötaja hoiatamise eesmärk on anda töötajale tagasisidet ja juhtida tema tähelepanu tema töökohustuste täitmisel tekkinud vajakajäämistele ning anda töötajale võimalus oma käitumist ja tööpanust parandada ning töösuhet korrektselt jätkata. Tööandjal on kohustus anda töötajale tagasisidet tema töös ja selgeid juhiseid töökohustuste täitmisel.  Komisjon kinnitas, et tööandja hoiatust ei saa töösuhetes pidada tööandja poolseks ähvarduseks," selgitas pressiesindaja. 

Kütt täpsustas, et tööleping lõpetati Veskimäega seoses olulise korduva töökohustuste rikkumisega, kuid austades iga töötaja privaatsust ja konfidentsiaalsust, ei kommenteeri pank avalikult töötaja ja tööandja vahelisi lepingulisi suhteid.

 

Hetkel kuum