Äripäev • 11. november 2015 kell 8:23

Elering: konkurentsiameti otsus on ebapädev

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi  Foto: Craig Kotilinek

Elering AS ei nõustu konkurentsiameti otsusega, mis väidab, et riigifirma on rikkunud siseteabe kasutamise norme, ning kavatseb selle halduskohtus vaidlustada.

Konkurentsiamet määras 4. novembril Eleringile 2014. aasta juunis toime pandud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta) rikkumise eest trahvi 10 000 eurot.

Elering AS hooldas ja süvistas eelmise aasta juunis Eesti ja Soome vahelist Estlink2 kaablit, mis põhjustasid ühenduse katkestuse. Elering ei andnud hooldustöödest õigeaegselt siseteavet, rikkudes sellega siseteabe avalikustamise kohustust.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on konkurentsiameti käsitlus ebapädev ning sellega ei saa nõustuda. „Elering on lähtunud elektrituru info avalikustamisel samadest reeglitest kui teised Nord Pool Spot elektribörsi riikide süsteemihaldurid. Katkestuse info avalikustamine toimub siis, kui katkestuse on heaks kiitnud vastava süsteemihalduri elektrisüsteemi juhtimiskeskus. Nii toimiti Eleringis ka sel korral. Info avalikustas Eleringi juhtimiskeskus tunni jooksul peale otsuse tegemist katkestuse kohta,“ selgitas Veskimägi.

Konkurentsiamet leidis, et Eleringil oli eelmisel aastal EstLink 2 katkestuse kohta siseteave ning et ettevõte ei avaldanud seda õigeaegselt.

Hetkel kuum